Programa DAPconstrucción®

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Verificadors de productes DAPcons®

Els verificadors determinen si la declaració ambiental de producte elaborada per una empresa compleix amb les normes internacionals, els requisits del Programa i les regles de categoria de producte corresponent.

Els verificadors són professionals o institucions independents, acreditats pe r l’administrador del Programa DAPcons® que no han estat involucrats en la realització de l’ACV o l’esborrany de la DAPcons®, no tenen conflictes d’interessos amb l’empresa que la desenvolupa.

Verificadors acreditats:

Wellington, 19
E-08018 Barcelona
Tel. 933093404
fax 933004852
[email protected]
www.itec.cat
Parc de Recerca de la UAB, Edifici Eureka
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 937532915
[email protected]
www.ineditinnova.com
Torrent de Vallmora 24-26 1º 2ª
08320 El Masnou (Barcelona)
Tlfs 935559602/630643593
[email protected]
www.marcelgomez.com
C/ Crevillente, 1, entlo.
12005 CASTELLÓ
Tel. 964059059
Mòbil: 609056194
[email protected]
www.rema.es
Av. Roma 252-254
08560 MANLLEU
Tel. 938515055
[email protected]
www.lavola.com

Acreditar-se com a verificador

El personal verificador ha de tenir una titulació de grau científic o tècnic o equivalent i demostrar tres anys d’experiència en sectors relacionats, a més, haurà de demostrar coneixements i experiència específica en el sector de la construcció, els seus productes i els aspectes ambientals relacionats; productes i processos relacionats amb la construcció; aplicació de la metodologia de l’ACV; normativa rellevant en relació a l’ACV; marc regulador relatiu a ecoetiquetes i el desenvolupament de RCP; programa d’ecoetiquetes tipus III.

Per conèixer els detalls exactes heu de consultar el punt 3.1.5 de les IGP.

Per acreditar-se com a verificador és necessari omplir el Formulari i aportar tota la informació requerida.

Quota d’acreditació dels verificadors

La quota per acreditar-se com a verificador és de 250€ i té una validesa de 5 anys.

Actualitat

Cerámicas Belcaire registra dues DAPcons® en el Programa DAPconstrucción® i en l’ECO Platform

Cerámicas Belcaire és una empresa del sector ceràmic que pertany a la línia ceràmica del Grup Roca.

Més info +

Les Declaracions Ambientals DAPcons® s’internacionalitzen

A finals de l’any 2017, el Programa de Declaracions Ambientals de Productes de la construcció DAPconstrucción® s’ha auditat com a Programa Operador en l’associació internacional ECO Platform.

Més info +

El número de DAPcons® continua creixent

L’augment de DAPs per a productes de la construcció alineades amb la norma EN 15804 no para de créixer. A nivell mundial hi ha actualment una mica més de 5000 DAPs verificades i registrades en els diferents Programes Operadors.

Més info +

LAVOLA nou verificador acreditat DAPcons®

Els verificadors de Lavola que han estat acreditats són la Cristina Gazulla, Marta Albet, Gabriel Anibal i Ignasi Ballús.

Més info +

Systempool registra les DAPcons® 100.003, 100.004, 100.005, 100.006 i 100.007 per a materials de revestiment i productes adhesius al Programa DAPconstrucción®

L’empresa Systempool, ha desenvolupat cinc Declaracions Ambientals de Producte per la seva gamma de productes KRION®

Més info +

Élite Cementos registra les DAPcons® 100.001 i 100.002 per a productes de ciment al Programa DAPconstrucción®

Aquestes DAPcons inclouen productes de ciment Pòrtland. Ambdós productes es produeixen a la Planta d’Élite Cementos, situada a la Dàrsena sud del Port de Castelló.

Més info +