Programa DAP®construcción

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Verificadors de productes DAP®cons

Els verificadors determinen si la declaració ambiental de producte elaborada per una empresa compleix amb les normes internacionals, els requisits del Programa i les regles de categoria de producte corresponent.

Els verificadors són professionals o institucions independents, acreditats pe r l’administrador del Programa DAP®cons que no han estat involucrats en la realització de l’ACV o l’esborrany de la DAP®cons, no tenen conflictes d’interessos amb l’empresa que la desenvolupa.

Verificadors acreditats:

Wellington, 19
E-08018 Barcelona
Tel. 933093404
fax 933004852
info@itec.cat
www.itec.cat
Parc de Recerca de la UAB, Edifici Eureka
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 937532915
info@ineditinnova.com
www.ineditinnova.com

Acreditar-se com a verificador

El personal verificador ha de tenir una titulació de grau científic o tècnic o equivalent i demostrar tres anys d’experiència en sectors relacionats, a més, haurà de demostrar coneixements i experiència específica en el sector de la construcció, els seus productes i els aspectes ambientals relacionats; productes i processos relacionats amb la construcció; aplicació de la metodologia de l’ACV; normativa rellevant en relació a l’ACV; marc regulador relatiu a ecoetiquetes i el desenvolupament de RCP; programa d’ecoetiquetes tipus III.

Per conèixer els detalls exactes heu de consultar el punt 3.1.5 de les IGP.

Per acreditar-se com a verificador és necessari omplir el Formulari i aportar tota la informació requerida.

Quota d’acreditació dels verificadors

La quota per acreditar-se com a verificador és de 250€ i té una validesa de 5 anys.

Actualitat

El programa DAP@construcción participarà a la jornada "Sostenibilidad en la edificación: importancia de los materiales de construcción"

La jornada serà organitzada pel GBCe en el marc de la fira CEVISAMA a València, el 23 de febrer.

Més info +

El Consell de l'Arquitectura Tècnica publica una "Hoja Informativa Técnica" sobre les DAP®cons

El document explica què són les Declaracions Ambientals de Producte i les característiques de les DAP®cons

Més info +

El CAATEEB ha organitzat una jornada sobre productes sostenibles

En la jornada s'ha presentat el Programa de Declaracions Ambientals de Productes DAP®construcción

Més info +

Ecoetiquetes al sector de la construcció

El dia 9 de febrer es celebrarà una jornada a la sala d'actes de l'ITeC per mostrar la situació actual de l'ecoetiquetatge vinculat al sector de la construcció.

Més info +