Declaració Ambiental de Productes de la construcció (DAP®cons)

Quan es parla de l’impacte ambiental d’un edifici de nova construcció, o d’una rehabilitació, normalment es donen valors sobre el seu funcionament. És més habitual veure afirmacions del tipus “aquest edifici consumirà un 30% menys d’energia que un de convencional” que no pas dades sobre els impactes de la construcció en sí, tot i que sabem que aquests impactes són rellevants. La raó és que resulta molt més senzill mesurar l’ús que la construcció. Els diferents productes que composen un edifici provenen de diferents empreses, que a la vegada fabriquen els seus productes a partir d’altres subproductes i matèries primeres que provenen d’altre empreses. Fer el seguiment de, per exemple, el consum d’energia necessari per fabricar un producte és complex.

Per donar resposta a aquesta necessitat apareixen les Declaracions Ambientals de Productes de la construcció. És un tipus d’ecoetiqueta que incorpora informació sobre l’anàlisi de cicle de vida del producte. Si aquest sistema s’estén i hi ha suficients productes al mercat que ofereixin aquesta informació, serà possible determinar amb precisió els impactes ambientals reals de la construcció d’un edifici.

Continguts relacionats

Els avantatges de construïr amb fusta

La fusta és un material que està en auge en la construcció d'edificis, principalment per raons ambientals. Comptem amb la col·laboració del Gerardo Wadel per analitzar els nombrosos avantatges de la utilització de la fusta com a material de construcció.

Veure el vídeo

Productes presentats a la 8a Conferència Passivhaus

A principis de novembre de 2016 es va celebrar la 8a Conferència Passivhaus a Pamplona. En aquest vídeo es mostren 4 productes que s'han presentat en el marc de la conferència.

Veure el vídeo

El futur de la construcció amb fusta

En capítols anteriors ja hem vist els beneficis ambientals que té utilitzar la fusta com a material de construcció, però fins a quin punt podem utilitzar fusta de proximitat? Com afrontem el repte de la durabilitat? Com podem garantir les seves prestacions tècniques? En aquest capítol comptem amb la col·laborarció del doctor Joaquín Montón per aclarir aquests temes.

Veure el vídeo

Les certificacions de la fusta

La fusta és un recurs renovable que es pot reciclar i reutilitzar. A més és reservori de CO2. Això fa que sovint es faci una associació directa entre fusta i sostenibilitat, encara que no sempre és així. En aquest capítol veurem quins aspectes hem de tenir en compte per escollir la fusta, per tal d’assegurar-nos que estem optant per una opció realment sostenible.

Veure el vídeo

Àrids reciclats

Una de les claus de la sostenibilitat és convertir els residus en recursos. En aquest capítol veurem quins tipus d’àrids reciclats podem obtenir a partir dels residus de la construcció i la demolició o desconstrucció. També veurem alguns aspectes a tenir en compte per assegurar la seva qualitat i futur aprofitament d'aquests àrids.

Veure el vídeo