Cerámicas Belcaire registra dues DAPcons® en el Programa DAPconstrucción® i en l’ECO Platform

12-07-2018

Cerámicas Belcaire es una empresa del sector cerámico que pertenece a la línea cerámica del Grupo Roca. El Grup Roca és una empresa multinacional líder mundial en el sector de les cambres de bany i coneguda per tothom. 

Cerámicas Belcaire va ser una de les primeres empreses en obtenir una Declaració Ambiental de Productes a España, que es registrar l’any 2010 en el Programa DAPconstrucción® amb el nº de registre 002.002 per als productes de la col·lecció Top green.

Aquest any 2018 ha registrat la DAPcons® 002.021 sobre el gres porcellànic i la DAPcons 002.022 sobre els productes de rajola. Ambdós DAPcons agrupen diferents famílies de productes fabricats per Ceràmicas Bellcaire en la planta de producció de La Vall d’Uixò, a Castelló.

Els productes de gres porcellànic de la DAPcons 002.0021 formen part del grup d’absorció BIa (conformat per prensat amb AA ≤0,5%) essent la pavimentació i el revestiment de paraments interiors i façanes exteriors, el principal ús recomanat per aquest producte. Els productes de rajola de la DAPcons® 002.022 formen part del grup d’absorció BIII (conformat per premsat en sec amb AA >10%) essent el revestiment de paraments interiors el principal ús recomanat per aquest producte.

L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, essent verificada per Marcel Gomez, consultoria ambiental. 

Aquestes Declaracions Ambientals de Productes són “del bressol a la tomba”, és a dir, s’analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l’etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida. Ambdós DAPcons® estan basades amb les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic del Programa DAPconstrucción® i són vàlides fins al mes de març de l’any 2023.

El Programa DAPconstrucción® es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.