Residus de la construcció

La generació de residus suposa un problema social, tècnic i ambiental. El sector de l’edificació hi té una responsabilitat important, ja que genera el 25% dels residus a tota Europa i d’aquest percentatge només se’n recicla el 50%. En aquest vídeo s’exposa una visió general d’aquest problema i algunes solucions que s’hi poden aportar.

NOTÍCIES

Colorker registra les DAPcons® 002.012, 002.013 i 002.014 per a Gres Porcellànic Mitjà, Taulell Mitjà i Gres Esmaltat Mitjà

Informe de l'Estat Global per als Edificis i la Construcció 2019

Informe del Medi Ambient a Catalunya 2019

Consolidar la transició energètica a l'entorn de la COVID-19: ¿Fantasia o realitat?