Flexibilitat com a estratègia de sostenibilitat

La flexibilitat d’ús que permeti un edifici condicionarà la quantitat de remodelacions que haurà de patir al llarg de la seva vida útil. Si un edifici, com el Georges Pompidou, permet fer canvis d’activitat sense pràcticament haver de fer-hi obres, les possibilitats de que quedi obsolet a nivell d’ús seran molt petites.

NOTÍCIES

Egurtek 2020 - Fòrum d'arquitectura i construcció en fusta

Grup IRACO registra la DAPcons® 100.018 per a sistema d'impermeabilització contínua

Segona edició de les jornades tècniques 'GeoEnergia a Catalunya'

Favemanc registra la DAPcons® 100.NTe.002 per a placa ceràmica mitja per façana ventilada