Eutrofització

Entre els diferents impactes que porta associat el sector de la construcció, trobem l’eutrofització. En aquest vídeo s’explica en què consisteix aquest procés, quin paper hi juga l’activitat de la construcció i per què cal tenir-lo en compte.

NOTÍCIES

Asfaltos Chova SA registra tres noves DAPcons®

Cifre Cerámica SL registra una DAPcons®

La nova junta directiva de GBCe

Dades de creixement de les DAP