Eutrofització

Entre els diferents impactes que porta associat el sector de la construcció, trobem l’eutrofització. En aquest vídeo s’explica en què consisteix aquest procés, quin paper hi juga l’activitat de la construcció i per què cal tenir-lo en compte.

NOTÍCIES

Dades de creixement de les DAP

Petjada mediambiental de productes de la UE

Curs sobre la protecció front a l'exposició al radó

Catalunya assoleix el primer milió de certificacions energètiques d'edificis