Ozó troposfèric

L’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera és un problema derivat de moltes activitats, entre elles la construcció i rehabilitació d’edificis. En aquest vídeo coneixerem en profunditat un d’aquests gasos, l’ozó troposfèric, des de la seva formació als seus impactes.

NOTÍCIES

Informe del Medi Ambient a Catalunya 2019

Consolidar la transició energètica a l'entorn de la COVID-19: ¿Fantasia o realitat?

El formigó i el canvi climàtic

AISLUX registra la DAPcons® 100.007 per a sistemes de policarbonat cel·lular multiparet