Ozó troposfèric

L’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera és un problema derivat de moltes activitats, entre elles la construcció i rehabilitació d’edificis. En aquest vídeo coneixerem en profunditat un d’aquests gasos, l’ozó troposfèric, des de la seva formació als seus impactes.

NOTÍCIES

Dades de creixement de les DAP

Petjada mediambiental de productes de la UE

Curs sobre la protecció front a l'exposició al radó

Catalunya assoleix el primer milió de certificacions energètiques d'edificis