Ozó troposfèric

L’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera és un problema derivat de moltes activitats, entre elles la construcció i rehabilitació d’edificis. En aquest vídeo coneixerem en profunditat un d’aquests gasos, l’ozó troposfèric, des de la seva formació als seus impactes.

NOTÍCIES

Protecció d'aus en els edificis

Sistempur S.A. registra DAPcons®.001.007 per aïllament tèrmic i acústic

Guia didàctica per apropar l'Agenda Urbana Espanyola als nens

Perlita y Vermiculita registra la DAPcons®.100.019 per a Perlifoc HP