Ozó troposfèric

L’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera és un problema derivat de moltes activitats, entre elles la construcció i rehabilitació d’edificis. En aquest vídeo coneixerem en profunditat un d’aquests gasos, l’ozó troposfèric, des de la seva formació als seus impactes.

NOTÍCIES

Rosagres renova la DAPcons® 002.017 per a rajola ceràmica premsada en sec

Colorker registra les DAPcons® 002.012, 002.013 i 002.014 per a Gres Porcellànic Mitjà, Taulell Mitjà i Gres Esmaltat Mitjà

Informe de l'Estat Global per als Edificis i la Construcció 2019

Informe del Medi Ambient a Catalunya 2019