Escalfament global

L’escalfament global és el procés gradual d’augment de la temperatura del Planeta Terra, per entre altres causes, la intensificació antròpica dels gasos d’efecte hivernacle. En aquest vídeo s’explica àmpliament, exposant la seva relació amb el sector de l’edificació.

NOTÍCIES

Rosagres renova la DAPcons® 002.017 per a rajola ceràmica premsada en sec

Colorker registra les DAPcons® 002.012, 002.013 i 002.014 per a Gres Porcellànic Mitjà, Taulell Mitjà i Gres Esmaltat Mitjà

Informe de l'Estat Global per als Edificis i la Construcció 2019

Informe del Medi Ambient a Catalunya 2019