Escalfament global

L’escalfament global és el procés gradual d’augment de la temperatura del Planeta Terra, per entre altres causes, la intensificació antròpica dels gasos d’efecte hivernacle. En aquest vídeo s’explica àmpliament, exposant la seva relació amb el sector de l’edificació.

NOTÍCIES

Protecció d'aus en els edificis

Sistempur S.A. registra DAPcons®.001.007 per aïllament tèrmic i acústic

Guia didàctica per apropar l'Agenda Urbana Espanyola als nens

Perlita y Vermiculita registra la DAPcons®.100.019 per a Perlifoc HP