Escalfament global

L’escalfament global és el procés gradual d’augment de la temperatura del Planeta Terra, per entre altres causes, la intensificació antròpica dels gasos d’efecte hivernacle. En aquest vídeo s’explica àmpliament, exposant la seva relació amb el sector de l’edificació.

NOTÍCIES

Informe del Medi Ambient a Catalunya 2019

Consolidar la transició energètica a l'entorn de la COVID-19: ¿Fantasia o realitat?

El formigó i el canvi climàtic

AISLUX registra la DAPcons® 100.007 per a sistemes de policarbonat cel·lular multiparet