Exlabesa registra la seva 4a DAP, Finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic. Sèries ARS-62 HO, ARS-72 HO i ARS-72 HO C16

6-09-2021

Exlabesa és un grup empresarial fundat en 1966 que es dedica a l'extrusió d'alumini i el PVC, oferint una varietat de productes per a l'arquitectura i la indústria, des de les 7 plantes de producció que disposa amb presència en 40 països dels 3 continents.

Amb la finalitat d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat la DAPcons® NTe.004 Els processos d'extrusió i lacatge dels perfils d'alumini es realitzen en les instal·lacions de Exlabesa de Valga (Pontevedra, Espanya), i el procés d'anoditzat es rea-lliça en les instal·lacions de Rols (La Corunya, Espanya), el tall de perfils dels sistemes mur cortina es realitza en tallers de tota Espanya.

Les finestres ARS-62 HO, ARS-72 HO i ARS-72 HO C16 de EXLABESA són finestres realitzades amb perfils d'alumini lacats/anoditzats, amb trencament de pont tèrmic, doble/triple envidrament i amb obertures abisagrades.

L'empresa Rema Enginyeria SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificada per ITEC. Té validesa fins a maig de l'any 2026 i està basada en la UNE-EN 17213:2020 “Regles de categories de producte per a finestres i portes per als vianants"

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricadores que desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental.