LIFE CERSUDS: upcycling ceràmic per pavimentació exterior

15-09-2021

Avui presentem el projecte LIFE CERSUDS, projecte europeu de suprarrereciclatge (upcycling) coordinat per l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE) de la Universitat Jaume I de Castelló.

Quin problema vol resoldre?

L'objectiu principal de LIFE CERSUDS és millorar la capacitat d'adaptació de les ciutats al Canvi Climàtic i promoure l'ús de Suds i infraestructura verda. Per a això es va dissenyar i implementar un demostrador d'un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS). Aquest demostrador, consisteix en una superfície permeable la pell està formada per un sistema innovador, de baix impacte mediambiental, basat en l'ocupació de rajoles ceràmiques amb baix valor comercial.

Objectius específics

 • Reduir les inundacions degudes a pluges torrencials augmentant les superfícies permeables a les ciutats.
 • Reutilitzar l'aigua emmagatzemada durant el període de pluges per a la seva aprofitament en els períodes de sequera.
 • Reduir volums d'escorrentia i cabals punta que acaben arribant a la xarxa de col·lectors i en conseqüència a l'estació depuradora o al medi receptor.
 • Integrar el tractament de les aigües de pluja en el paisatge urbà.
 • Protegir la qualitat de l'aigua, reduint els efectes de la contaminació difusa i evitant així problemes a les depuradores.
 • Disminuir les emissions de CO2 associades a la fabricació dels materials de pavimentació, ja que el material utilitzat per a aquesta fi és material ceràmic en estoc i amb baix valor comercial.
 • Oferir un acabat estètic de qualitat evitant la formació de tolls augmentant la comoditat i la seguretat dels carrers en temps de pluja.
 • Desenvolupar un sistema ceràmic de drenatge sostenible amb major eficiència-cia mediambiental per a àrees urbanes.
 • Demostrar que aquest sistema ceràmic de drenatge sostenible és vàlid per a la rehabilitació de zones de trànsit lleuger i permet una millor gestió de les aigües pluvials en zones amb determinades condicions geoeconómiques.
 • Reduir el material ceràmic amb baix valor comercial i que actualment està emmagatzemat en les empreses, donant-li una nova sortida comercial i incrementant els beneficis de la indústria.
 • Garantir la seva transferibilitat més enllà de la finalització de el projecte a tra-vés d'activitats de formació i el desenvolupament d'un pla comercial de la solució dirigit tant a stakeholders com a públic objectiu de la solució i que ajudin a la conscienciació i replicabilitat .
 • Generar documentació tècnica necessària per a la rèplica en altres ciutats de paviments permeables basats en els principis del demostrador.

Per conèixer més detalls de sistema constructiu recomanem visitar l'article original publicat al bloc R són tretze i la pàgina web del projecte