Perlita i Vermiculita ha finalitzat el registre dues noves DAPcons® de morters ignífugs Perlifoc HP i Perlifoc HP Eco +

20-09-2021

Perlita i Vermiculita és una empresa especialitzada en la fabricació i distribució de productes per a la protecció passiva contra incendis com ara morters ignífugs, pintures intumescents i sistemes de segellat de pas d'instal·lacions. Disposen de sistema de qualitat i medi ambient d'acord amb les normes ISO 9001 i 14001.

Per tal d'oferir productes amb un menor impacte en el seu entorn, ha registrat la versió ajustada a la nova norma UNE 15804 + A2: 2020 del seu producte Perlifoc HP, DAPcons®.100.051 i el producte Perlifoc HP Eco + DAPcons®.100.049. Tots dos són morters ignífugs en base guix, resistent al foc, amb propietats d'aïllament tèrmic per a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals.

Ecopenta S.L. ha estat l'encarregada d'elaborar aquestes DAPcons® que han estat verificades per ITeC. Tenen validesa fins a 2026 i estan basades en la Regla de Categoria de Producte RCP 100 Productes de Construcció en general versió 3 de 2021.05.27.

Aquesta DAP és "del bressol a la tomba", abastant les etapes de fabricació del producte (emprant dades específiques de la planta de Vallirana), construcció, ús i fi de vida segons l'ISO 14040: 2006 i ISO 14044: 2006.

El Programa DAPconstrucción® va néixer el 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.