El Govern espanyol presenta el “Pla Estratègic Salut i Medi Ambient (PESMA)” destinat a protegir la població dels riscos mediambientals

30-11-2021

El Ministeri de Sanitat, en coordinació amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha posat en marxa el Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient (PESMA). Un pla que estarà vigent fins al 2026 i que estableix les actuacions que s’han de realitzar per tal de reduir l’impacte sobre la salut davant els principals factors ambientals.
 
Des d’aquesta perspectiva mediambiental, es defineixen quatre àrees de risc per a la salut de les persones:
 
1) Canvi climàtic i salut: riscos del clima, temperatures extremes i vectors transmissors de malalties.

2) Contaminació: productes químics, residus, qualitat de l'aire, qualitat de l'aigua i contaminació industrial.

3) Radiacions: radioactivitat natural, camps electromagnètics i radiació ultraviolada.

4) Hàbitat i salut: soroll ambiental i vibracions, qualitat d'ambients interiors i ciutats saludables.

Aquest document estratègic, és el primer de les seves característiques que es realitza a Espanya i treballa en la línia del compromís que la Organització Mundial de la Salut (OMS) pretén afrontar davant els reptes mediambientals del nostre temps, impulsant la visió “One Health” (una salut), la qual reconeix que la salut humana està íntimament connectada amb seguretat alimentària, la salut del planeta, els essers vius, els ecosistemes, etc. 
 
En aquesta línia, recordem que la Diputació de Barcelona sota la coordinació conjunta dels àmbits de Salut Pública i Urbanisme, han elaborat la guia Integració de criteris per a l'avaluació de l'impacte sobre la salut en l'avaluació ambiental estratègica, per tractar d’incorporar criteris claus per a la salut en la redacció dels plans d’ordenació urbanístics municipals (POUMS).