Colorker renova i millora la qualitat de la dada dels seus DAPcons® de productes gres porcellànic i rajola

8-11-2021

Colorker neix el 1987 de la mà d'un grup d'emprenedors provinents de la indústria ceràmica, actualment ha evolucionat i expandit la seva visió, convertint-se en Colorker Group.

Amb la voluntat de mantenir i ampliar el seu compromís amb la sostenibilitat han ampliat la seva aposta per les DAP dels productes que fabriquen a les plantes de producció de Chilches (Castelló).

Per elaborar aquests informes han seguit la regla de categoria de producte per a rajoles ceràmiques UNE-EN 17160. El fet d'aplicar una regla de categoria de producte internacional i específica repercuteix en una millora objectiva de la qualitat de les dades incloses.

Les DAPcons® registrades són les següents:

•      DAPcons®. NTe.100 de Porcellànic (BIa), que inclou diferents famílies de producte ceràmic del Grup d'absorció BIa (conformat per premsatge en sec amb AA ≤0,5%).
•      DAPcons®. NTe.101 de Rajola (BIII), que inclou diferents famílies de producte ceràmic del Grup d'absorció BIII (conformat per premsa-do en sec amb AA >10%).
•      DAPcons®. NTe.102 de Porcellànic (BIb), que inclou diferents famílies de producte ceràmic del Grup d'absorció BIb (conformat per premsat en sec amb absorció d'aigua 0,5%<AA≤3%).

L'empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPcons®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® verificada posteriorment per ITEC. Té validesa fins al 21/10/2026 i, com ja s'ha comentat, està basada a la UNE-EN 17160 Regles de categoria de productes per a rajoles ceràmiques.

Totes aquestes són Declaracions Ambientals de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental.