Isoltex registra les seves dues primeres DAPcons® posicionant-se com una de les referències en sostenibilitat del sector dels aïllaments tèxtils

22-11-2021

Isoltex neix el 2016 amb la intenció de ser un actor principal al sector de l'aïllament tèrmic provinent de fibres tèxtils reciclades. Tan sols 5 anys després de la constitució han decidit elaborar les DAP dels seus productes Epotex i Ignitex/Plafotex, solucions tèxtils per a l'aïllament de particions verticals en general i per a façanes ventilades en particular respectivament.

Per elaborar aquests informes s'ha seguit la regla de categoria de producte (RCP) per a productes d'aïllament tèrmic (manufacturats i formats in situ) UNE-EN 16783:2017.

Les DAPcons® registrades són les següents:

  • DAPcons®. NTe.103 del producte Epotex: feltre sobre la base de fibres tèxtils unides amb resines termodurents d'origen termoplàstic (amb diferents tractaments) i normalment compost per fibres de cotó. Aquest tipus de feltre s'utilitza com a aïllant tèrmic i acústic al sector de la construcció i com a insonoritzant al sector automòbil.
  • DAPcons®. NTe.104 del producte Ignitex/Plafotex: feltre amb base de fibres clares de cotó. Les fibres s'aglomeren amb una resina termoendurent de tipus fenòlic normalment ignifugada. Es tracta d'un material d'origen vegetal que durant la fabricació del feltre s'hi afegeix un agent ignífug. La diferència amb solucions minerals és que el procés de fabricació dels nostres feltres la matèria primera és reciclada.

L'empresa Marcel Gómez Consultoria Ambiental, membre afiliat al Programa DAPcons®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificada per ITeC. Té validesa fins el 28/10/2026.

Aquest DAP és del bressol a la porta amb opcions, incloent-hi totes les etapes del cicle de vida (A+B+C+D).

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental