La “Global Ecolabelling Network” (GEN) reconeix el Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya

27-12-2021

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ha estat acceptada com a membre associat de la Global Ecolabelling Network (GEN). Durant l’assemblea general anual s’ha reconegut el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental Català com una ecoetiqueta que garanteix credibilitat, transparència i independència. Aquest fet posiciona i reconeix l’ecoetiqueta catalana d’entre els sistemes d’etiquetatge ecològic de productes i serveis a escala mundial, com és el cas de l’etiqueta ecològica de la UE, que a Catalunya també la tramita el departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. 

La Global Ecolabelling Network és una associació sense ànim de lucre d’organitzacions d’etiquetatge ecològic de tipus I, que són les que tenen en compte els requeriments de la norma ISO 14024 i que identifiquen i certifiquen de manera oficial que certs productes o serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient, tenint en compte tot el seu cicle de vida. Aquestes  ecoetiquetes les atorga una tercera part independent que, en el cas del Distintiu de garantia de qualitat ambiental és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Des dels seus inicis, l’any 1994 i amb membres en més de 25 països, la GEN treballa per millorar, promoure i desenvolupar l’etiquetatge ecològic tipus I de productes i serveis a escala mundial. Aquesta xarxa dona servei als seus membres i a d’altres programes d’etiquetatge ecològic tipus I associats. Alhora, promou i desenvolupa l’etiquetatge de productes, la credibilitat dels programes d’etiquetatge a tot el món i la disponibilitat d’informació sobre els estàndards d’etiquetatge d’arreu, a més participar en organitzacions internacionals per promoure l’etiquetatge i fomentar la demanda i l’oferta de productes i serveis més responsables amb el medi ambient. Un dels seus objectius més importants és la lluita contra el Greenwashing, o rentat d’imatge en verd, a causa de la gran quantitat d’ecoetiquetes poc rigoroses que hi ha en el mercat.