La Comissió Europea prepara una proposta legislativa mediambiental per als productes.

4-02-2022

La Comissió Europea s'està preparant per presentar una proposta el 30 de març que obligarà les empreses a justificar les seves afirmacions mediambientals.

Aquesta proposta s'ha estat  elaborant durant gairebé deu anys i es fonamenta amb una metodologia basada amb el cicle de vida del producte. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-sobre-productos-sostenibles_es.

El seu objectiu es aconseguir productes més duradors, reutilitzables, reparables, reciclables i eficients des del punt de vista energètic per a redundar en un benefici per als consumidors, el medi ambient i el clima. Aquesta iniciativa també s'ocuparà de la presència de substàncies químiques nocives en diverses categories de productes com són:
  • equips electrònics i de TIC
  • tèxtils
  • mobles
  • acer, ciment i productes químics.
 Caldrà estar atents a aquesta inciativa en la que segons les informacions que van transcendit s’inclourant entre altres les següents mesures:
- La implantació del passaport digital de producte (EU digital product passport) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass.

- El reglament d'’afirmacions ecològiques” (Green claims) per lluitar contra la publicitat enganyosa (gree washing) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/initiative_on_green_claims.htm 

- El foment dels sistemes de Petjada Ambiental de Productes (PEF product environmental footprint) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_methods.htm

- L'extensió de la directiva de disseny ecològic (ErP directive) a altres tipologies de producte no relacionades amb l'energia https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products_en

Per a més informació: https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-to-tackle-green-claims-with-unified-product-lifecycle-methodology/