Nova publicació de la Diputació de Barcelona sobre la relació de l'habitatge i la salut

18-02-2022

La Diputació de Barcelona acaba de publicar un document on es fa una anàlisi dels principals determinants de la salut relacionats amb l'habitatge, basat en una revisió de la literatura científica publicada els darrers anys.

En aquesta publicació es fa un enfocament transversal, abastant diferents aspectes com la igualtat, els models cost-benefici, i també el context de la pandèmia actual. Està en línia amb les directrius establertes pel document de l'OMS Salut en totes les polítiques, i dels objectius de desenvolupament sostenible continguts a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Els impulsors del document indiquen que el document constitueix una base perquè tècnics i gestors puguin contribuir a la implementació de les polítiques d'habitatge als municipis incorporant aspectes de salut, fomentar la necessitat d'intervenció al parc d'habitatges en mal estat de conservació i també establir paràmetres de construcció dobra nova saludable.