Aislux i Dott Gallina registren les DAPcons® 100.110 i 100.111 de Placa de Policarbonat Cel·lular Multipared

24-02-2022

El Grup Aislux va ser fundat el  1990. Dirigida la seva producció al sector industrial, agrícola, construcció i interiorisme, han deixat de pensar en els productes com a eix conductor de la seva activitat per passar a centrar-se més en les persones a través de les seves necessitats actuals i futures. Per a això, han desenvolupat la seua gamma de tractaments per a millorar les característiques dels productes per a la realització de cobertes i façanes traslluïdes, amb innovadores solucions estètiques i arquitectòniques

El Dott. Gallina Srl va ser fundat el 1960 a La Loggia, una ciutat propera a Torino, gràcies a l'esperit emprenedor del Dr. Pier Aulo Gallina. El seu dinamisme va crear la base sòlida per a un creixement constant que els ha convertit en un actor de renom en el mercat italià de producció de làmines i sistemes de policarbonat, utilitzats per construir finestres, sostres i façanes per a la indústria de la construcció.

Per tal de mesurar l' impacte dels seus productes en el seu entorn, han registrat les següents DAPcons® de gamma de producte específic:

  • DAPcons.100.110 de Placa de Policarbonat Cel·lular Multipared de Aislux 
  • DAPcons.100.111 de Placa de Policarbonat Cel·lular Multipared de Dott Gallina

El producte certificat per Aislux és el panell de policarbonat cel·lular multipared és un sistema modular compost per panells de policarbonat cel·lular coextruït i accessoris i inclou productes específics de la gamma arcoPlus AISLUX que fabrica Dott Gallina.

El producte certificat per Dott Gallina és la placa de policarbonat cel·lular multipared és un sistema compost per planxes de policarbonat cel·lular coextruït i accessoris i inclou productes de la gamma PoliCarb. que fabrica per a Aislux.

L'ACV per desenvolupar aquesta DAPcons és de tipus "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals de les solucions constructives tenint en compte totes etapes: fabricació, construcció, ús fins al final de vida.

A les DAPcons® de producte específic es poden certificar les dades concretes d' un producte concret, la qual cosa fa que la seva qualitat de la dada sigui la més gran possible. 

D' altra banda, si bé el producte certificat en les dues DAPcons® és el mateix, es pot observar un impacte diferent en les seves etapes A4. Això és degut a que els escenaris de transport per a cadascuna de les companyies són congruents amb el mercat de cadascuna d' elles.

Les DAPcons® han estat realitzades per LEADER ENGINEERING AND CONSULTING S.L.U.  a Espanya, i han estat verificades per Ferran Pérez Ibáñez de, verificador acreditat pel Programa DAPconstrucción®. Tenen validesa fins al 10 de gener de 2027 i estan basades en la Regla de Categoria de Producte RCP 100 Productes de construcció en general. Versió 2 de 29.02.2016

El Programa DAPconstrucción® va néixer l' any 2008 amb l' objectiu d' aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l' anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre' s amb la millora ambiental.