El projecte Level(s) publica cursos i eines gratuïts per poder calcular els seus indicadors de sostenibilitat

4-03-2022

La Comisió Europea, a través de la Plataforma “ EU Academy website”, llança un conjunt complet de materials de formació en línia sobre Level(s).

Level(s) és un llenguatge europeu comú per avaluar i informar sobre el rendiment de la sostenibilitat dels edificis, oferint un sistema àmpliament provat per mesurar i aconseguir millores al llarg de tot el cicle de vida de l'edifici. Podeu aplicar-se als edificis residencials o d'oficines.

Per donar-hi suport, han desenvolupat un conjunt complet de materials de formació en línia. El curs d'eLearning ofereix una visió general detallada dels nivells i us prepara per començar a utilitzar-lo a l’entorn de treball.

La formació està dirigida a professionals del sector de l'edificació i de la sostenibilitat; polítics, compradors i autoritats públiques; e inversors, propietaris i arrendadors.

Aquest curs permetrà als tècnics conèixer tots els conceptes necessaris per poder fer servir l’Eina de Càlcul i Avaluació (CAT) mitjançant la qual es poden calcular els indicadors marcats per Level(s).

Sense dubtes, una oportunitat per familiaritzar-se amb Level(s) i la Eina CAT. Podeu accedir al curs a través del següent enllaç:

https://ec.europa.eu/environment/levels/lets-meet-levels/elearning-and-tools_en