L'Ajuntament de Barcelona publica l'eina "1.500 mesures en sostenibilitat" per ajudar les empreses a reduir el seu impacte ambiental

18-03-2022

L'Ajuntament de Barcelona ha obert l'accés a una nova eina que ajuda les empreses a elaborar els seus Planes d'Acció en el context del projecte "Barcelona+Sostenible" que promou la sostenibilitat entre entitats i empreses.  Aquí podeu consultar el pla d'acció de 2021 del CAATEEB.

Es tracta d'una eina d'autodiagnosi en sostenibilitat en format de full de càlcul amb la qual, a partir d'una sèrie de preguntes amb unes respostes tipus desplegable, s'assignaran un conjunt de mesures recomanades per millorar en la sostenibilitat de la vostra entitat o empresa.

Aquesta eina és molt útil per a aquelles entitats i empreses que estiguin pensant fer un Pla d' Acció per entrar a la xarxa Barcelona + Sostenible o que tinguin instaurat un Sistema de Gestió Ambiental com EMAS o ISO 14001.

L'eina es troba en fase pilot, per la qual cosa els creadors agraeixen tota la retroalimentació possible per continuar millorant-la.

La implicació activa de les entitats i empreses en la reducció de les emissions és condició necessària per poder assolir els objectius de reducció d' emissions. Aquesta eina és òptima per començar a recórrer aquest camí.

Per a més informació:

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/tags/page/eina-1500-mesures-en-sostenibilitat