Més de 12000 DAPs verificades

14-03-2022

A gener de 2022, ja hi ha, a tot el món, més de 12000 Declaracions Ambientals de Producte (DAP) verificades amb la norma EN 15804 per als productes de construcció. 

En la imatge adjunta, realitzada per ConstructionLCA, es pot veure el numero de DAP registrades en cada Programa Operador.

Per a més informació:

https://www.eco-platform.org/epd-facts-figures.html