L'Auditoria energètica ja és una qualificació professional

24-03-2022

La qualificació professional descriu un conjunt d' estàndards de competència amb significació per a l' ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació i a través de l' experiència laboral. Cal destacar que en cap cas regula la professió o activitat professional, la qual cosa correspondrà a les diferents Administracions competents segons el sector o àmbit de desenvolupament.

El passat 24 de gener es va publicar, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el Reial Decret 45/2022, de 18 de gener, pel qual s'estableix, la qualificació professional de "Auditoria energètica".

Aquesta nova qualificació professional, al costat de la ja existent "Eficiència energètica d'edificis", estableix el marc competencial de molts dels nous perfils professionals que seran necessaris en el sector de la construcció durant els següents anys.

Sense fer un acostament profund a la qüestió, la manca de professionals qualificats en el sector de l' edificació sostenible s' identifica com una de les barreres principals per aconseguir els diferents objectius de reducció d' impacte que la UE s' ha fixat.

La creació de qualificacions professionals que recopilen i llisquen totes les competències necessàries per poder realitzar treballs de qualitat garantida són una eina de molta utilitat per a la creació d' itineraris de formació tant de centres de formació com de professionals liberals que vulguin ampliar els seus coneixements en un àmbit concret.

Per a més informació: https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/aprobada-por-el-consejo-de-ministros-y-publicada-en-el-boe-la-cualificacion-profesional-de-auditoria-energetica