Enquesta l’economia circular de l’empresa catalana

11-04-2022

En el context actual, ha esdevingut més evident que mai que transitar cap a l’economia circular i baixa en carboni és una font real d’oportunitats per a la innovació, per a nous models de negoci i per a l’ocupació, que facilitarà l’establiment d’un model més resilient, que mitigui el risc de futures crisis.
 
En aquest sentit, per segon any consecutiu la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya i l a Generalitat de Catalunya han impulsat una enquesta amb l’objectiu de valorar el grau de coneixement i implementació de l’economia circular en el conjunt de les empreses de Catalunya. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de PIMEC, de Foment del Treball Nacional i del Tecnocampus Mataró-Maresme. 

Gràcies a la periodicitat anual d’aquesta enquesta es pot analitzar i mostrar els avenços en la percepció i l´evolució del conjunt empresarial en matèria d’economia circular, i obtenir informació d’interès a l’hora de definir les actuacions a impulsar en els propers anys en base a les valoracions de les empreses. 
Els resultats del Primer Baròmetre de l’economia circular de l’empresa catalana es pot consultar en aquest enllaç:  https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/Obs-economia/suport-empresa/barometre-economia-circular-empresa-catalana.pdf

Actualment s'ha obert la possibilitat de col·laborar-hi, responent a l’enquesta del 2022. Trobareu el qüestionari clicant al següent enllaç: https://form.typeform.com/to/zEbcnE4P