S'apropa el període de presentació de candidatures al Premi Catalunya d’Ecodisseny 2023

3-11-2022

El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2023 reconeix productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executats a Catalunya que integrin en el seu disseny consideracions per millorar-ne el comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida . Valora principalment la incorporació d'estratègies d'ecodisseny i la contribució a l'economia circular, la qualitat del disseny i la innovació.

Està adreçat a dissenyadors, fabricants de productes o estudiants de Catalunya (Que estan ubicats o tenen el domicili o la seu social a Catalunya)

El període d'inscripció al Premi Catalunya d'Ecodisseny 2023 és del 15 de novembre de 2022 fins al 15 de desembre de 2022 a les 11.59 h (GMT + 1.00)

En aquesta edició el premi consta de 3 categories:

  • Producte: Producte / servei en el mercat, dissenyat o fabricat / ofert a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica ubicats, amb domicili o seu social a Catalunya.
  • Producte en desenvolupament: Projecte d’un producte/ servei, no produït o comercialitzat, però en fase de prototip o pilot, dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament del producte o el/la dissenyador/a amb domicili o seu social a Catalunya.
  • Disseny jove: Producte / servei en el mercat o en desenvolupament que estigui desenvolupat per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat o cicle formatiu o universitaris a Catalunya. En el cas de les persones titulades, podran participar-hi els qui hagin finalitzat els estudis a Catalunya, amb una data no anterior a l'1 d'octubre de 2020.
En aquesta edició, s’ha incrementat la dotació econòmica del Premi amb 33.000 euros dividits en 15.000 euros per al Premi al millor producte, 15.000 euros per al Premi al millor producte en desenvolupament i 3.000 euros per al Premi al millor disseny jove, essent un 120% superior a l’edició anterior.

Enguany el procés de participació al Premi és més simplificat. Tota la informació de la convocatòria es pot trobar a la pàgina web del premi.

https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/premis_medi_ambient/premis_2023/