El formigó i el canvi climàtic

8-06-2020

El ciment és el responsable del 7% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle (GEH), i es preveu que aquestes continuïn creixent. La majoria s'usa com a formigó, essent utilitzat majoritàriament en l'edificació i en les obres públiques.

Es per això que cal tenir-ho molt present en l'edificació si es vol actuar davant de l'escalfament global. No obstant això, hi ha múltiples llacunes en el coneixement sobre l'abast d'aquestes emissions. En aquest article de l'Informatiu es pot veure un exemple d'això: http://informatiu.apabcn.com/blog/lalleugeriment-dels-sostres-de-formigo-armat/

Per altra banda la Dr. Jane Anderson i la Dr. Alice Moncaster, analitzen àmpliament aquest aspecte en un conjunt de tres articles. El primer d'aquests articles ha estat publicat a la revista "Buildings and Cities Journal".

Aquest article és el resultat d'un projecte que té com a objectiu comprendre millor els impactes incorporats de l'ús del formigó en els edificis, per tal d'informar i assessorar els responsables polítics i professionals de la indústria, i proporcionar evidències clares pel camí que cal seguir. Per fer-ho, recopila, analitza i critica l'evidència de múltiples fonts. En aquest primer article es centra en les dades bàsiques sobre els impactes dels materials. En els últims anys, s'han publicat diversos centenars de Declaracions de Producte Ambiental (DAP) individuals per ciments, àrids i barreges de formigó, però cap publicació ofereix una comparació o una visió general. Per tant, aquest interessant article proporciona una primera anàlisi detallada de l'EPD per al formigó i els seus components, essent molt interessant la seva lectura:
https://journal-buildingscities.org/articles/10.5334/bc.59/