AISLUX registra la DAPcons® 100.007 per a sistemes de policarbonat cel·lular multiparet

16-06-2020

El Grup AISLUX és una empresa amb més de 25 anys d'experiència en el sector de la la il·luminació natural.
 
Per tal d'oferir productes amb un menor impacte en el seu entorn, ha registrat la DAPcons® 100.007, per al sistema de policarbonat cel·lular multipared.
 
Aquest producte és un sistema modular format per panells de policarbonat cel·lular coextruit, perfils d'alumini i accessoris que inclouen productes de la gama ARCOPLUS i ARCOWALL. El disseny és adequat per al seu ús en paraments verticals, façanes i cobertes. Destaca per la seva lleugeresa, transmissió de llum, aïllament tèrmic i facilitat d'instal·lació. Té una gran resistència als raigs ultraviolats, a la calamarsa i impactes en general.
 
L'empresa Leader Engineering and Consulting S.L.U, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® que ha estat verificada per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ITEC. Té validesa fins al mes de maig de l'any 2025 i està basada amb la Regla de Categoria de Producte RCP 100 de productes de construcció en general versió 2 - 2016.02.29
 
Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.
 
El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.