Grup IRACO registra la DAPcons® 100.018 per a sistema d'impermeabilització contínua

13-10-2020

El Grup IRACO són especialistes en la implantació de sistemes d'impermeabilització i des del 1984 han executat amb èxit més de 24.000.000m² d'aquests sistemes.

Per tal d'oferir productes amb un menor impacte en el seu entorn, ha registrat la DAPcons® 100.018, per al sistema d'impermeabilització contínua, basat en una membrana de poliurea 100% pura, biocomposta d'isocianat i amines.

Es tracta d'un revestiment 100% impermeable per a cobertes, soleres i murs, de màxima flexibilitat i elasticitat (400%) i que, al seu torn, protegeix les superfícies tractades del desgast, la corrosió, l'abrasió i l'impacte. L'aplicació es realitza de forma exclusivament mecànica, mitjançant equips de projecció en calent (reactors de relació volumètrica digitalitzada), creant una membrana continua (lliure de juntes i cavalcaments) completament adaptada i adherida a la superfície tractada.

L'empresa Isolana Ahorro Energético S.L. ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® que ha estat verificada per Marcel Gómez Ferrer. Té validesa fins al mes de juny de l'any 2025 i està basada amb la Regla de Categoria de Producte RCP 100 de productes de construcció en general versió 2 - 2016.02.29.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.