Segona edició de les jornades tècniques 'GeoEnergia a Catalunya'

21-10-2020

Per segon any, el Grup de Treball de Geotèrmia (GTG) del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) organitzen la Jornades Tècniques 'GeoEnergia a Catalunya' amb la finalitat de promoure i donar a conèixer el potencial de l'energia geotèrmica com a energia d’alta eficiència en el nou marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic. Aquest any 2020, dins d’una situació de crisi sanitària provocada pel Covid19, la jornada prendrà format virtual. Es dividirà en dues sessions els dies 6 i 13 de novembre, i comptarà amb un total de 8 ponències, repartides en 2 sessions. 

L’energia geotèrmica està sent l’energia renovable catalitzadora del procés de descarbonització del parc d’edificis a Europa. La popularitat de l'energia geotèrmica superficial i profunda està creixent ràpidament els darrers anys amb inversions per la implementació de xarxes de climatització urbanes de calor i fred (district heating and cooling grids–DHC) de 4a i 5a generació, i sistemes d’intercanvi tèrmic amb bombes de calor geotèrmiques mitjançant circuïts tancats i oberts - amb captació d’aigua subterrània -. Amb una tecnologia ja consolidada, és l’energia òptima per a l’autoconsum tèrmic en àmbits urbans: no depèn de la disponibilitat del sòl, és autòctona 100% i no genera cap tipus de combustió. Segons el Consell Europeu de la Geotèrmia, (Market Report, EGEC 2019), Europa és líder en el mercat global en xarxes de DHC amb una capacitat instal·lada de 5,5 GWth l'any 2019, mentre que pels sistemes superficials d’intercanvi geotèrmic al mateix any es van superar els 2 Milions de bombes de calor geotèrmiques instal·lades.

Registra't aquí:


Descarrega el programa de la jornada clicant aquí.