Protecció d'aus en els edificis

5-11-2020

Sabies que els promotors d'intervencions en edificis han de comprovar la presència d'espècies d'aus protegides?

La presència d’aus protegides en edificis està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i per l’article 334 del Codi Penal.

Aquest text indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estigui ocupats). En cas que sigui necessari fer-ho caldrà sol·licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya abans d'iniciar qualsevol actuació a través del següent enllaç:

Accedir al tràmit

Si voleu més informació podeu consultar el manual Arquitectura i fauna urbana.