Compensació de CO2 per als projectes d’edificació

24-11-2020

Reduir el consum d’energia dels edificis és un procés relativament senzill, el que resulta més complicat és aconseguir que els edificis siguin neutres en carboni. Però que sigui complicat no vol dir que no ho haguem de fer. La Directiva (UE) 2018/844 relativa a eficiència energètica exigeix la completa descarbonització del parc edificat de la Unió Europea per al 2050. Allò que semblava una fita exclusiva dels edificis que busquen l’excel·lència acabarà sent d’allò més habitual en les properes dècades.
 
Per a molts edificis pot resultar massa complex arribar a ser neutres en carboni per si mateixos. Haurien de reduir dràsticament la demanda d’energia i satisfer aquesta demanda amb energia de fonts renovables generada al mateix edifici. No sempre trobem les condicions necessàries per assolir-ho a costos raonables, fins i tot per a alguns edificis de nova construcció pot resultar excessivament car assolir aquesta fita. És per això que pot ser bona idea compensar les emissions de CO2 vinculades a la construcció o utilització de l’edifici.
 
La compensació de les emissions de CO2 consisteix en invertir econòmicament en un projecte extern a l’edifici que redueixi emissions de GEH i que per tant pugui generar una compensació. Els projectes més típics són les reforestacions o les instal·lacions d’energies renovables, però poden ser projectes molt diversos. La idea és aconseguir reduir les emissions associades a un edifici de forma externa quan resulta massa car seguir-les reduint fent millores a l’edifici.
 
Trobar aquests projectes externs de compensació d’emissions resultaria complicat i serien molt difícils de quantificar i verificar. Afortunadament hi ha empreses com Climatetrade que faciliten aquest procés. Permeten compensar les emissions de CO2 triant els projectes que es considerin més interessants i ofereixen un certificat oficial de compensació d’aquestes emissions. Treballen amb projectes verificats per organitzacions de prestigi com el Registre del MDL de les Nacions Unides, Verified Carbon Standard i Gold Standard.
 
Climatetrade ha desenvolupat una plataforma que permet compensar emissions a través de la seva API. D’aquesta manera les empreses del sector de l’edificació poden oferir el servei de compensació als seus clients i proveïdors de forma directa i sense que s’hagin de realitzar tràmits manuals. A més utilitzen la tecnologia blockchain per millorar la traçabilitat dels projectes de reducció d’emissions de CO2 i evitar els intermediaris. 
 
Per a més informació: www.climatetrade.com