Concursos públics a Barcelona per dissenyar espais verds

10-12-2020

Amb l'objectiu de fer que la ciutat gaudeixi d'un model d'espai públic més sostenible i pensat per les persones, l'Ajuntament de Barcelona llança dos concursos públics d'idees per definir com seran els canvis urbanístics relacionats amb la creació de nous eixos verds previstos per a la ciutat.

Aquests eixos verds han de ser la continuació del programa de Superilles que ja s'ha implantat als barris de Poblenou, Sant Antoni i Horta. Ara es vol fer un salt d'escala, passant de la Superilla a eixos verds i places que enllacin espais verds de forma segura per a les persones.

Tot l'Eixample té una gran densitat de població, molt trànsit i uns nivells de contaminació força elevats. El Govern municipal es fixa l’objectiu que tots els ciutadans de l’Eixample disposin d’una plaça o un eix verd a un màxim de 200 metres de casa seva. És en aquest teixit on a partir dels encreuaments dels nous eixos verds que es construeixin també apareixeran noves places de barri que aprofitaran els xamfrans característics i permetran guanyar uns 2.000 m2 cadascuna, l’equivalent a una plaça de Gràcia. D’espais asfaltats, dedicats avui dia gairebé únicament al trànsit, es passarà a zones d’estada amables on el verd, el joc, els paviments permeables i altres usos tindran un paper principal.

Els concursos

Un concurs serà per a la conversió dels primers quatre carrers en eixos verds, els de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell; i per definir el model de carrer del segle XXI. Les actuacions que se’n derivin permetran consolidar i fer definitives les actuacions d’urgència que s’han dut a terme arran de la pandèmia a Consell de Cent, Girona i Rocafort, que ja responien a aquest nou model d’espai públic.

L’altre concurs preveurà el disseny de les 4 primeres places, que s’ubicaran a les cruïlles de Consell de Cent-Rocafort, Consell de Cent-Comte Borrell, Consell de Cent-Enric Granados i Consell de Cent-Girona.

Per a més informació:
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/11/201111-DOSSIER-Superilla-BarcelonaVDEF.pdf