Thermochip registra la DAPcons®.100.020 per a Thermochip Housing

11-12-2020

Thermochip fabrica i comercialitza panells sandvitx a Espanya des de fa més de 30 anys, reforçant la seva posició com a referent en el sector de panells per a coberta lleugera, amb més de sis milions de metres quadrats instal·lats. Aportant coneixement i innovació en projectes a nivell nacional i internacional en tot tipus d'edificacions.

En l'actualitat, Thermochip continua la seva trajectòria creant noves solucions constructives, que impulsen les bases per a un model de construcció industrialitzada, en una ferma aposta per l'arquitectura d'edificis més eficients i sostenibles ECCN. Basant la seva estratègia en els conceptes d'Indústria 4.0 i tecnificació, aportant sistemes constructius per a tota la envoltant constructiva dels edificis.

Per tal d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat la DAPcons®.100.020.

THERMOCHIP HOUSING és un sistema constructiu per a façanes, murs interiors, terres i cobertes. El sistema inclou els panells TYY i TFbcY.

L'empresa Cupa Innovació SLU ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificades per ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Té validesa fins a setembre de 2025 i està basada en les Regles de Categoria de Producte RCP100 - v2 [2016] - Productes de la construcció en general.

Aquesta DAP és de tipus de bressol a porta, és a dir, que abasta les etapes d'extracció, processament i transport de les
matèries primeres i la fabricació del producte.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.