Cortizo registra DAPcons® per a sistemes de mur cortina, portes i finestres d'alumini

21-12-2020

Cortizo és el primer fabricant i distribuïdor de sistemes d'alumini per a l'arquitectura i la indústria en la península ibèrica i un referent europeu en el sector. Es distingeix per completar el cicle de producció: fosa, extrusió, lacat, anoditzat, brillantor químic, mecanitzat, embalatge, emmagatzematge i distribució.

Per tal d'oferir productes amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat la DAPcons®.100.024, DAPcons®.100.025 i DAPcons®.100.026.

A la DAPcons® de sistemes de mur cortina es mostren diferents sistemes realitzats a partir de perfils d'alumini extruït lacat / anoditzat amb trencament de pont tèrmic fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa.

A la DAPcons® de portes es mostren diferents portes realitzades a partir de perfils d'alumini extruït lacat / anoditzat amb trencament de pont tèrmic fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa entre les que es troben portes amb frontisses i corredisses amb diferents envidraments.

A la DAPcons® de finestres es mostren diferents finestres realitzades a partir de perfils d'alumini extruït LACADA / anoditzada amb trencament de pont tèrmic fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa entre les que es troben finestres amb frontisses i corredisses amb diferents envidraments.

L'empresa IDNÓVAM ha estat l'encarregada d'elaborar aquestes DAPcons® posteriorment verificades per ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Tenen validesa fins el 22 d'octubre de 2025 i estan basades en les Regles de Categoria de Producte RCP100 - v2 [2016] - Productes de la construcció en general.

Aquestes DAPcons® són de l'tipus "del bressol a la porta amb opcions", declarant les etapes de fabricació del producte i de la seva fi de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.