Knauf registra 15 DAPcons® de panells de guix i perfils d'acer

21-12-2020

Knauf és una empresa fundada a Alemanya el 1932, els principis són la innovació, la qualitat i el servei. Avui dia és líder mundial en la fabricació de plaques de guix laminat i productes per a la construcció en sec. És, a més, un dels principals fabricants de materials d'aïllament tèrmic i acústic.

Per tal d'oferir productes amb un menor impacte en el seu entorn, ha registrat les següents DAPcons®:

 • DAPcons®.100.027: Knauf Danoline Cleaneo Plaza, Belgravia, Visona, Corridor y Contur
 • DAPcons®.100.028: Techos perforados no desmontables KNAUF Cleaneo
 • DAPcons®.100.029: Placa de Yeso Laminado Knauf Acustik tipo DFI de 12,5 mm
 • DAPcons®.100.030: Placa de Yeso Laminado Knauf Acustik tipo DFI de 15 mm
 • DAPcons®.100.031: Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 12,5 mm
 • DAPcons®.100.032: Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 15 mm
 • DAPcons®.100.033: Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 25 mm
 • DAPcons®.100.034: Placa de Yeso Laminado Knauf Diamant tipo DFH1IR de 12,5 mm
 • DAPcons®.100.035: Placa de Yeso Laminado Knauf Diamant tipo DFH1IR de 15 mm
 • DAPcons®.100.036: Placa de Yeso Laminado Knauf Standard tipo A de 12,5 mm
 • DAPcons®.100.037: Placa de Yeso Laminado Knauf Standard tipo A de 15 mm
 • DAPcons®.100.038: Placa de Yeso Laminado Knauf Lightboard tipo A de 12,5 mm
 • DAPcons®.100.039: Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 de 12,5 mm
 • DAPcons®.100.040: Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 de 15 mm
 • DAPcons®.100.041: Perfilería Knauf de espesores 0,50mm, 0,55mm, 0,60mm, 0,7mm y 1mm

Les DAPcons® han estat realitzades per Sandra Trujillo Navas, de Knauf GmbH Sucursal a Espanya, i han estat verificades per Marcel Gómez, verificador acreditat pel Programa DAPconstrucción®. Tenen validesa fins el 25 de novembre de 2025 i estan basades en la Regla de Categoria de Producte RCP 100 Productes de construcció en general. Versió 2. 2016.02.29.

Aquest ACV és "el bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals de les solucions constructives tenint en compte totes etapes: des fabricació, construcció, ús fins al final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer el 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.