Procés participatiu Estratègia Catalana Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030

13-01-2021

Aquest procés participatiu informarà la ciutadania amb la finalitat que pugui incidir en la definició i l'elaboració de propostes d’adaptació per a la nova ESCACC30, unes propostes que ajudin a reduir la vulnerabilitat dels territoris, dels àmbits socioeconòmics i dels sistemes naturals als impactes actuals i futurs del canvi climàtic.

El procés participatiu està estructurat en tres eixos:
  • Eix 1: Aigua, aliments i boscos
  • Eix 2: Infraestructures
  • Eix 3: Agenda urbana / Agenda rural
Per a cada eix hi ha un seminari amb experts seguida d’una sessió deliberativa. Els seminaris amb experts tenen com a objectiu apropar la ciutadania, les entitats i les organitzacions al coneixement sobre les temàtiques de cadascun dels eixos. NO CAL INSCRIPCIÓ: només caldrà connectar-se al Canal de You Tube de Govern Obert: https://www.youtube.com/watch?v=tB2kqMWel_E&feature=youtu.be
 
Aquí podeu consultar els programes i els experts que parlaran en cada eix: https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2838/
 
Les sessions deliberatives tenen com a objectiu deliberar amb la ciutadania, les entitats i les organitzacions possibles mesures/accions d’adaptació als impactes del canvi climàtic per tal de reduir la vulnerabilitat dels territoris, dels àmbits socioeconòmics i dels sistemes naturals i obtenir, així, propostes que puguin ser incorporades a l'ESCACC30. SÍ QUE CAL INSCRIURE-S’HI i ho podeu fer aquí:
https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2990/meetings
 
El calendari dels seminaris amb experts i de les sessions deliberatives és el següent:
 
  • 19.01.2021 de 18:00 a 20:00: Seminari amb experts Eix 1
  • 27.01.2021 de 18:00 a 20:30: Sessió deliberativa Eix 1
  • 23.02.2021 de 18:00 a 20:00: Seminari amb experts Eix 2
  • 03.03.2021 de 18:00 a 20:30: Sessió deliberativa Eix 2
  • 09.03.2021 de  18:00 a 20:00: Seminari amb experts Eix 3
  • 17.03.2021 de 18:00 a 20:30: Sessió deliberativa Eix 3 
Recordar-vos que tota la informació sobre el procés participatiu és aquí https://participa.gencat.cat/processes/escacc i que en aquest altre enllaç hi ha força documentació sobre adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya: https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/adaptacio/estrategia-catalana-dadaptacio-al-canvi-climatic-2021-2030/