Soprema Group registra la DAPcons® NTe.003 per planxa de poliestirè extruït XPS per aïllament tèrmic

23-02-2021

Soprema Group és una empresa que sorgeix de la fusió de Soprema Iberia, Asfaltex S.A. i Texsa System SLU creant així el grup líder mundial en solucions d'impermeabilització amb 73 fàbriques, 90 filials i més de 4.000 distribuïdors. Per tal d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte als seus entorns, ha registrat la DAPcons® NTe.003.

El producte declarat és un "producte mitjà" que inclou productes per a tot tipus de solucions (cobertes, murs, SATE, etc) de les gammes comercials SOPRA XPS i TECH XPS, calculat com la mitjana ponderada de la producció de l'any 2018.

De les matèries primeres emprades per a la seva fabricació cal destacar l'ús de gransa de poliestirè majoritàriament procedent de residus de llotja.

L'empresa ITeC, membre afiliat a el Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquestes DAPcons® posteriorment verificades per ReMa Enginyeria SL. Tenen validesa fins a gener de l'any 2026 i estan basades en les Regles de Categoria de Producte d'aïllament tèrmic per a productes manufacturats i formats in situ UNE-EN 16753.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.