Presentació del projecte Odyssee-Mure

26-03-2021

Odyssee-Mure és un projecte finançat dins el programa H2020 que pretén monitorar dades de consum d'energia i tendències en mesures per reduir-lo; a més d'avaluar i comparar les polítiques dels diferents països de la UE, Noruega, Sèrbia, Suïssa i el Regne Unit en matèria d'eficiència energètica.

Per aconseguir el seu objectiu han desenvolupat una sèrie d'eines interactives que mitjançant un sistema de filtres permeti generar gràfics fàcilment interpretables i exportables en diversos formats. Les bases de dades en què es recolza compten amb registres des de l'any 2000 que es van actualitzant amb freqüència anual.

Aquest projecte contribueix a la transferència directa d'informació entre reguladors, comparació entre diferents opcions existents i, en última instància, influir i inspirar regulacions no convencionals.

Es tracta d'una iniciativa amb el potencial de multiplicar els beneficis obtinguts per una determinada legislació d'un estat membre, de manera que tots els agents del sector l’hauríem de tenir present entre les nostres eines de treball.

Per a més informació, es pot visitar la seva web i començar a jugar amb les seves opcions per prendre consciència de tot el potencial d'aquest projecte: https://www.odyssee-mure.eu/