Titan registra 6 DAPcons® de productes d’alta qualitat sense compostos volàtils ni altres agents contaminants

13-05-2021

Titan és una empresa dedicada a la fabricació de pintures amb més d’un segle d’història. Des de 1917, com un petit laboratori, fins avui dia que ha esdevingut un referent en la matèria, oferint una amplia gamma de productes per als professionals de la construcció i pels usuaris. Fabricant amb vocació per respectar el medi ambient i amb responsabilitat en tot el seu procés de producció, ara acaba de registrar 6 DAPs en el programa DAPcons, oferint solucions que prioritzen la sostenibilitat i la salut dels usuaris.
DAPcons®.100.043, un esmalt multi superfícies a l’aigua de màxima qualitat i ús universal, conté.0% dissolvents alifàtics ni aromàtics, ni metil etil cetoxima ni metalls pesats.
DAPcons®.100.044, una pintura vinílica que conte conservant anti floridura per evitar el seu creixement en les superfícies pintades.
DAPcons®.100.045, pintura natural formulada sense compostos orgànics volàtils, ni agents biocides, que la fa indicada per a usuaris que puguin tenir una sensibilitat al·lèrgica cap a aquests compostos.
DAPcons®.100.046, una pintura "activa" per a parets i sostres interiors que elimina "en continu" durant 5 anys, el formaldehid i altres contaminants presents a l’ambient que desprenen mobles, moquetes, parquets, etc., millorant la qualitat de l’aire.
DAPcons®.100.047, pintura per a façanes formulada sens compostos orgànics volàtils i blanc inalterable.
DAPcons®.100.048, fixador de partícula fina, sense compostos volàtils per al segellats de superfícies que presenten un estat molt porós o polsegós.
Totes aquestes DAP estan fetes segons la norma ISO 14025 i UNE EN 15804 + A1 i descriuen la informació de caràcter ambiental relativa al cicle de vida del producte "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.
L'empresa ECOPENTA, ha estat l'encarregada de realitzar el anàlisi del cicle de vida dels productes i l’encarregada de redactar aquestes DAPcons® que posteriorment han estat verificades per ReMa Enginyeria SL. Tenen validesa de cinc anys, fins el 2026, i estan basades en les Regles de Categoria de productes de construcció (v2 29.02.2016).
El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.