Presentació de l’Informe del MedECC “Canvi climàtic i ambiental a la conca mediterrània: situació actual i riscos per al futur"

17-05-2021

 La xarxa d’experts mediterranis sobre canvis climàtics i ambientals (MedECC) s’ha creat el 2015. MedECC és una xarxa d’experts científics internacionals oberta i independent que actua com a mecanisme per als decisors i el públic en general sobre la base de la informació científica disponible i sobre investigació en curs.

Ara es publica el Primer Informe d’Avaluació del Mediterrani elaborat pel MedECC. avalua els millors coneixements científics disponibles sobre el canvi climàtic i ambiental i els riscos associats a la conca mediterrània per tal de fer-lo accessible als responsables polítics, als grups d'interès i als ciutadans.

L’informe s’estructura en els capítols següents:

1. Introducció
2. Motors del canvi
3. Recursos
4. Ecosistemes
5. Societat
6. Gestionar el risc futur i construir la resiliència socioecològica.

Per tal de presentar-vos l'informe que us recomanem que llegiu, us oferim el primer paràgraf del Resum per a responsables polítics:

“Pràcticament totes les subregions continentals i marines de la conca mediterrània es veuen afectades pels recents canvis antròpics del medi ambient. Els principals motors de canvi són el clima (la temperatura, les precipitacions, la circulació atmosfèrica, els episodis extrems, l’augment del nivell del mar, i la temperatura, la salinitat i l’acidificació de l’aigua del mar), el creixement demogràfic, la contaminació, les pràctiques no sostenibles en l’ús del sòl i del mar, i les espècies no autòctones. A la majoria de les regions, tant els ecosistemes naturals com els mitjans de subsistència humans es veuen afectats. A causa de les tendències globals i regionals d’aquests motors de canvis, els impactes empitjoraran en les properes dècades, especialment si l’escalfament global supera entre 1,5 i 2 °C les temperatures del nivell preindustrial. És necessari incrementar significativament els esforços per adaptar-nos als canvis inevitables, mitigar els motors de canvi i augmentar la resiliència.".

Accedir a informes d’alta qualitat, llegir-los, comprendre, sintetitzar i difondre la seva informació és una manera fàcil i personal de donar suport a la transició energètica. Només tenim 10 anys per mitigar el canvi climàtic dins dels límits previsibles, fem que aquest repte històric sigui nostre avui.

Si t'agradaria publicar en l'Agenda de Construcció Sostenible, no dubtis a contactar-nos.