El Programa DAPcons s'adapta a la nova UNE-EN 15804: 2012 + A2: 2020 'Sostenibilitat de les obres de construcció'

26-05-2021

El Programa DAPcons treballa en la seva actualització a la nova UNE-EN 15804:2012+A2:2020 ‘Sostenibilitat de les obres de construcció - Declaracions mediambientals de productes - Normes bàsiques per a la categoria de productes de la construcció’. Aquesta norma és la responsable del desenvolupament de mètodes horitzontals estandarditzats per a l’avaluació de la sostenibilitat de les obres de construcció noves i existents; i de les normes per a la declaració ambiental de productes (DAP) dels productes de construcció.

En els darrers sis mesos s’ha treballat en l’adaptació de la nova normativa a través d’ ECOPlatform, associació europea que te com a principal objectiu afavorir que la informació ambiental continguda en las DAP sigui utilitzada en la presa de decisions de l’activitat constructiva per arribar a assolir els objectius de desenvolupament sostenible.

Al llarg del mes de abril i maig DAPcons ha reunit tots els agents del Programa per revisar i aprovar els nous documents adaptats en els quals s’ha treballat als llargs dels mesos precedents. Verificadors, panells d’experts i comitè assessor seran els protagonistes i responsables de l’adaptació del Programa.

Més enllà del compliment del propòsit principal d'aprovar la documentació del Programa, el debat i anàlisi generada ha evidenciat el grandíssim potencial de millora que aquest tipus de reunions té, havent millorat els documents sense necessitat de treball extra per part de cap dels agents. Així, des del Programa DAPcons es pretén augmentar la freqüència d'aquesta mena de reunions per a dinamitzar i aprofitar al màxim el coneixement i talent latent dins d'aquest.

Estem en plena Dècada de l'Acció, per la qual cosa, si consideres que tens alguna cosa a aportar, no dubtis a posar-te en contacte.