GBCe presenta l'informe 'Economia circular a la edificació'

10-06-2021

GBCe (Green Building Council Espanya, o Consell per a l'Edificació Sostenible a Espanya) és la principal organització d'edificació sostenible al nostre país. Constituïts el 2008, són referent en la transformació cap a un model sostenible del sector de l'edificació. Formen part d'una xarxa global àmplia, creixent i diversa, amb presència en més de 70 països i 36.000 membres que representen a tota la cadena de valor: World Green Building Council, WorldGBC.

Aquesta publicació, que forma part de la sèrie d'"Informes XL" realitzats per GBCe amb l'objectiu de posicionar al sector de l'edificació davant els grans reptes globals i les necessàries transformacions locals, reflexiona sobre la necessitat de transformar el sector cap a un sistema circular.

Es tracta d'un informe molt pràctic, amb molta informació sintetitzada (extensió de 25 pàgines), però que al seu torn permet elaborar un mapa mental del repte que l'economia circular suposa per al sector de l'edificació.

A continuació, aportem la definició del model actual, l'economia lineal, que es desenvolupa al començament del document:

"El sistema econòmic actual, l'anomenada economia lineal, es basa en les pràctiques empresarials hereves de la Revolució Industrial, sota el supòsit que hi haurà una oferta constant i econòmicament viable de recursos naturals per a tothom. És un sistema depredador, ineficient i insostenible en el temps consistent en "extreure, fabricar, usar i llençar" fonamentant-se en dos grans principis: creixement econòmic permanent i un consum constant.

És un sistema que no té en compte les externalitats ambientals que genera, les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) associades ni altres impactes ambientals.

Les conseqüències d'aquest sistema econòmic depredador són extremadament representatives de cap a on ens dirigim, si no prenem mesures per canviar el rumb cap a un model d'economia circular"

Accedir a informes d'alta qualitat, llegir-los, comprendre, sintetitzar i difondre la seva informació és una forma fàcil i personal de donar suport a la transició energètica. Només tenim 10 anys per mitigar el Canvi Climàtic dins de límits predictibles, fem nostre avui aquest desafiament històric.

Si t'agradaria publicar a l'Agenda de Construcció Sostenible, no dubtis a contactar amb nosaltres.