Productes
MASTERTOP P 617 FAST
Tipus de producte:
Imprimació epoxi bicomponent
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Imprimació epoxi bicomponent lliure de dissolvents de curat ràpid i d'aplicació a baixes temperatures. Propietats: Curat a baixa temperatura, baixa viscositat, fàcil d'aplicar, excel·lent penetració en el suport, segella els porus i els capil·lars i excel·lent adherència sobre el suport.

Aplicació:

MASTERTOP P 617 FAST està dissenyada per l'ús, tant d'interior com d'exterior, com a imprimació sobre suports minerals, com el formigó i el morter amb els sistemes de paviments MASTERTOP i els sistemes d'impermeabilització CONIPUR, on les temperatures siguis massa baixes per una imprimació epoxi d'ús general o en aquelles aplicacions on la reducció del temps de curat sigui un paràmetre important.

Disponibilitat:

MASTERTOP P 617 FAST es subministra en conjunts de 15,3 kg.

MASTERTOP BC 361 N
Tipus de producte:
Recobriment de poliuretà
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Recobriment de poliuretà autoanivellant per paviments decoratius. Revestiment de poliuretà bicomponent lliure de dissolvents, autoanivellant, elàstic, pigmentat, de baixes emissions, de color estable i resistent als raigos UV per paviments decoratius. Propietats: Baixes emissions segons AgBB, estable al color, resistent als raigos UV, elàstic, alt grau de confortabilitat al trepitjar, absorció del soroll, resistent, robust, capacitat de pontejar les fissures, fàcil d'aplicar i excel·lent capacitat d'autoanivellació.

Aplicació:

MASTERTOP BC 361 N és un revestiment autoanivellant de poliuretà alifàtic bicomponent pigmentat per paviments. Lliure de dissolvents i de baixes emissions, que s'endureix formant un material elàstic, resistent, fàcil de mantenir i tolerant a un ampli rang de productes químics de netejar i a una varietat de compostos químics. Degut a la seva naturalesa alifàtica, MASTERTOP BC 361 N és estable de color i resistent als raigos UV. MASTERTOP BC 361 N pot ser utilitzat fresc sobre fresc amb l'objectiu de realitzar paviments decoratiu policromàtics. És la base del sistema MASTERTOP 1326 i MASTERTOP 1327 D, gamma de paviments decoratius especialment dissenyats per la seva aplicació a botigues, guarderies, bars i restaurants, àrees de recepció i oficines.

Disponibilitat:

MASTERTOP BC 361 N es subministra en conjunts de 13 i 26 kg.

MASTERTOP BC 375 N
Tipus de producte:
Recobriment de poliuretà
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Revestiment de poliuretà bicomponent lliure de dissolvents, autoanivellant, elàstic, pigmentat, de baixes emissions. Propietats: Baixes emissions segons AgBB, Excel·lent capacitat d'autoanivellació, resistent a l'abrasió, robust, excel·lent capacitat airejant, fàcil de netejar i mantenir, capacitat de pontejar les fissures elàstiques i bona resistència química.

Aplicació:

MASTERTOP BC 375 N s'utilitza en interiors on es requereix una resistència al tràfic mitjà o pesat. És adequat per suports minerals com el formigó i el morter, prèviament imprimats amb imprimació epoxi MASTERTOP. També pot aplicar-se sobre suports bituminosos amb una prèvia imprimació amb el mateix MASTERTOP BC 375 N. Forma part de la gamma de paviments MASTERTOP 1324.

Disponibilitat:

MASTERTOP BC 375 N es subministra en conjunts de 30 kg.

MASTERTOP P 615
Tipus de producte:
Imprimació epoxi bicomponent
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Imprimació epoxi, sense dissolvents, per a suports de formigó contaminats per olis/gasoil. Propietats: Viscositat reduïda, excel·lent adherència al suport, fàcil aplicació, segellat de porus i capil·lars del formigó, tolerant amb la humitat del suport, baixa emissió de volàtils, apte per aplicacions sobre suports de formigó contaminat amb olis (prèvia neteja).

Aplicació:

Imprimació prèvia a l'aplicació de recobriments amb base epoxi o de poliuretà en la gamma de paviments MASTERTOP o els sistemes de impermeabilització CONIPUR (solament per aplicació manual) sobre suports de formigó contaminats amb olis i/o gasoil.

Disponibilitat:

MASTERTOP P 615 es subministra en conjunts de 16,9 kg.

MASTERTOP P 617
Tipus de producte:
Imprimació epoxi bicomponent
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Imprimació epoxi bicomponent lliure de dissolvents d'ús general per recobriments sintètics sobre suports minerals. Propietats: Baixa viscositat, fàcil d'aplicar, excel·lent penetració en el suport, segella els porus i els capil·lars, excel·lent adherència sobre el suport i baixes emissions.

Aplicació:

MASTERTOP P 617 està dissenyada per l'ús, tant d'interior com d'exterior, com a imprimació sobre suports minerals, com el formigó i el morter amb els sistemes de paviments MASTERTOP i els sistemes d'impermeabilització CONIPUR. És possible utilizar-la com a imprimació espatulada afegint MASTERTOP F1 en una proporció des de 1:0,5 fins a 1:2, MASTERTOP P 617. Cumpleix amb els requisits de les normatives competents pel que fa a l'efecte de la humitat ascendent. MASTERTOP P 617 ha estat assajat i classificat per les seves baixes emissions en sistemes com el MASTERTOP 1325.

Disponibilitat:

MASTERTOP P 617 es subministra en conjunts de 18 kg.

Gres porcelànic mig - Porcelanosa
Tipus de producte:
Revestiment ceràmic
Empresa:
PORCELANOSA Grupo
Destaquem:

El producte disposa d’una ecoetiqueta tipus III o Declaració Ambiental de Producte del Sistema DAP®construcció, mostrant així de manera quantificada, desglossada i verificada els impactes ambientals associats al seu cicle de vida. Les dades més destacades en fase de fabricació són: Indicadors d’impacte: Per m2 de revestiment: Potencial d’escalfament global:16,20 kg CO2 Consum d’energia primària renovable:17,20 MJ Consum d’energia primària no renovable: 251 MJ Consum d’aigua dolça: 0,087 m3 Producció de residus: 8,74 kg Per a més informació ambiental del producte pot accedir al document complet de la DAPconstrucció del producte (pdf adjunt).

Característiques:

El producte Gres porcelànic mig de Porcelanosa està composat bàsicament per argiles, sorra, feldespat amb una capa d'esmalt composada principalment per feldespat, carbonat, silicats i caolí entre d'altres.

Aplicació:

El principal ús recomenat per a aquest producte és com pavimentació de terres i/o revestiments de parets i façanes, tant d'interior com d'exterior.

Disponibilitat:

El producte inclòs és un Gres porcelànic mig que inclou els següents models de Gres: Grup d'absorció d'aigua BIb y BIa (Conformat per prensat en sec amb AA entre el 0,5 y el 3% i < 0,5% respectivament). Denominació comercial: STON-KER / PAR-KER / STON-KER FACHADAS / PAVIMENTOS. Formats nominals (cm): 14,3x120x1,2 / 19,3x120x1,2 / 29,4x120x1,2 / 18x65,9x1 / 43,5x43,5x1 / 43x65,9x1 / 59,6x59,6x1,1 / 80x80x1,2 / 59,6x120x1,2.

Rajola Ceràmica - Rosa Gres
Tipus de producte:
Revestiment ceràmic
Empresa:
Rosa Gres
Destaquem:

El producte disposa d’una ecoetiqueta tipus III o Declaració Ambiental de Producte del Sistema DAP®construcció, mostrant així de manera quantificada, desglossada i verificada els impactes ambientals associats al seu cicle de vida. Les dades més destacades en fase de fabricació són: Indicadors d’impacte: Per m2 de revestiment: Potencial d’escalfament global: 16,70 kg CO2 Consum d’energia primària renovable: 57,80 MJ Consum d’energia primària no renovable: 256 MJ Consum d’aigua dolça: 0,0565 m3 Producció de residus: 5,30 kg Per a més informació ambiental del producte pot accedir al document complet de la DAPconstrucció del producte (pdf adjunt).

Característiques:

El producte Rajola cerámica presnada en sec (Bia) està compost bàsicament per argila, feldspat i amb una capa d'esmalt compost principalment per feldspat, carbonat, silicats, i caolí entre d'altres.

Aplicació:

El principal ús recomanat per a aquest producte és tant per a revestiment com per paviment.

Disponibilitat:

El producte inclòs és una Rajola cerámica prensada en sec (BIa) que inclou els següents formats: Grup d'absorció d'aigua: BIa tots Dimensions (cm): 11,9x24,4; 24,4x24,4; 31x31; 31x62,6; 59,4x59,4; 59,4x119; 15,25x78,25; 24,4x49,4; 5,6x24,4; 32x32; 60x60; 29,6x59,4; 39,5x119; 119x119; 29,8x29,8; 29,8x59,8; 59,8x59,8.

Rajola blanca - Colorker
Tipus de producte:
Revestiment ceràmic
Empresa:
Colorker
Destaquem:

Característiques:

El producte Rajola blanca està compost bàsicament per argila, feldspat i sorra amb una capa d'esmalt compost principalment per feldspat, carbonat, silicats i caolí entre d'altres.

Aplicació:

El principal ús recomanat per a aquest producte és tant per a revestiment com per paviment.

Disponibilitat:

El producte inclòs és un Azulejo blanco mig que inclou els següents models: Grup d'absorció d'aigua: BIII tots Denominació comercial: Revestimiento pasta blanca Formats nominals (cm): 25x40; 20x60; 31x44; 30x90; 29,5x89,3; 30,5x60,5; 29,5x59,5 / 25x40; 20x60; 31x44; 31,6X61,6; 30x90; 29,5x89,3; 30,5x60,5; 29,5x59,5.