Residus de la construcció

La generació de residus suposa un problema social, tècnic i ambiental. El sector de l’edificació hi té una responsabilitat important, ja que genera el 25% dels residus a tota Europa i d’aquest percentatge només se’n recicla el 50%. En aquest vídeo s’exposa una visió general d’aquest problema i algunes solucions que s’hi poden aportar.