Residus de la construcció

La generació de residus suposa un problema social, tècnic i ambiental. El sector de l’edificació hi té una responsabilitat important, ja que genera el 25% dels residus a tota Europa i d’aquest percentatge només se’n recicla el 50%. En aquest vídeo s’exposa una visió general d’aquest problema i algunes solucions que s’hi poden aportar.

NOTÍCIES

Egurtek 2020 - Fòrum d'arquitectura i construcció en fusta

Grup IRACO registra la DAPcons® 100.018 per a sistema d'impermeabilització contínua

Segona edició de les jornades tècniques 'GeoEnergia a Catalunya'

Favemanc registra la DAPcons® 100.NTe.002 per a placa ceràmica mitja per façana ventilada