Certificacions ambientals d'edificis

La necessitat d'incloure i establir criteris de sostenibilitat en els edificis s'ha convertit en els últims anys en una de les principals tendències per al sector de l’edificació. La gran quantitat de certificacions ambientals diferents presents al sector, fan que sigui complicat entendre què representa cada una i com es relacionen entre elles. En aquest vídeo veurem algunes de les més importants per tal d’entendre el panorama actual.