Biodiversitat urbana

La naturalització de les ciutats pretén afavorir la biodiversitat de l’estructura urbana i ha de ser una eina de governança verda urbana. Per portar-ho a terme se segueixen estratègies que donen lloc a ciutats naturalitzades, on els habitants cohabiten amb la biodiversitat i poden beneficiar-se dels serveis de l’ecosistema que presta i dels efectes directes en el seu benestar i qualitat de vida.