Aprofitament i reutilització de l'aigua als edificis

L'aigua és un recurs que sovint no valorem prou. Els sistemes d'aprofitament i reutilització d'aigua als edificis poden ajudar a reduir l'estrès hídric, per tant és un àmbit de coneixement molt interessant per als tècnics de l'edificació. En aquest capítol veiem dos casos pràctics, un de reutilització d'aigües grises i un d'aprofitament d'aigües pluvials, que demostren que podem reduir molt la despesa d'aigua dels edificis.