La reutilització de materials per a una economia circular

L’economia circular té per objectiu la gestió eficaç dels recursos utilitzats, mantenint i recirculant en el sistema econòmic el màxim de temps possible, minimitzant la generació de residus. Per a promoure-la neixen projectes socials que creen xarxes i ajuden en el seu impuls amb la reutilització dels materials.