Escalfament global

L’escalfament global és el procés gradual d’augment de la temperatura del Planeta Terra, per entre altres causes, la intensificació antròpica dels gasos d’efecte hivernacle. En aquest vídeo s’explica àmpliament, exposant la seva relació amb el sector de l’edificació.

NOTÍCIES

Egurtek 2020 - Fòrum d'arquitectura i construcció en fusta

Grup IRACO registra la DAPcons® 100.018 per a sistema d'impermeabilització contínua

Segona edició de les jornades tècniques 'GeoEnergia a Catalunya'

Favemanc registra la DAPcons® 100.NTe.002 per a placa ceràmica mitja per façana ventilada