Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Productes registrats
Cilindro Pomo KNOB SMARTair/TESA - Tesa
Descripció del producte:
Cilindre pom electrònic compatible amb tot tipus de panys d'embotir. Per a portes amb perfil de fusta, perfil metàl·lic o vidre. Instal·lació sense cablejat ni forats.

Documents:
DAPcons.100.157 (espanyol)
DAPcons.100.157 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-10-16
a 2028-10-16
Identificador:
DAPcons.100.157
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Impermeabilitzant acrílic - Soprema
Descripció del producte:
Resina acrílica d´alta densitat, que forma un revestiment elàstic impermeable. Les marques que conformen aquest producte són: CAMPOLIN, CAMPOLIN FIBER.

Documents:
DAPcons.100.156 (espanyol)
DAPcons.100.156 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-10-03
a 2028-10-03
Identificador:
DAPcons.100.156
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Àrids reciclats, seleccionats i rentats - Hercal
Descripció del producte:
La planta RCD H-ZERO tritura i recicla diferents residus de construcció i de demolició classificant-los en graves o sorres. Les graves, després de passar per un procés de trituració i cribratge tradicional, passen per un sistema de rentat que elimina els residus banals. D'altra banda, les sorres, se les separa del filler (llims i argiles).

Documents:
DAPcons.c-004.154 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-09-20
a 2028-09-20
Identificador:
DAPcons.c-004.154
RCP de referència:
RCP c-004 (05/05/2021, versió 3) Productes de pedra natural i àrids
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO (PP) RECICLADO - Soprema
Descripció del producte:
Geotèxtil de polipropilè (PP) compost per un 25% de polipropilè no reciclat i un 75% de polipropilè reciclat, per emprar com a capa de separació/filtració i drenatge. La marca que conforma aquest producte és: GEOLAND MC.

Documents:
DAPcons.100.153 (espanyol)
DAPcons.100.153 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-08-07
a 2028-08-07
Identificador:
DAPcons.100.153
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
GEOTEXTIL DE POLIESTER (PES) - Soprema
Descripció del producte:
Geotèxtil de polièster (PES) compost per fibres de polièster reciclades, utilitzat com a capa separadora, filtrant, drenant i protectora en edificació. Les marques que conformen aquest producte són: ROOFTEX V, GEOTEXTILE PET/TT, GEOTEXTILE PET, GEOTEXTILE PES i altres marques blanques.

Documents:
DAPcons.100.151 (espanyol)
DAPcons.100.151 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-08-07
a 2028-08-07
Identificador:
DAPcons.100.151
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO (PP) VIRGEN - Soprema
Descripció del producte:
Geotèxtil de polipropilè (PP) compost per un 100% de polipropilè no reciclat, per utilitzar com a capa de separació/filtració i drenatge. Les marques que conformen aquest producte són: GEOLAND HT, TEXXAM, SOPRAFILTRE i GEOTEXTILE.

Documents:
DAPcons.100.152 (espanyol)
DAPcons.100.152 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-08-07
a 2028-08-07
Identificador:
DAPcons.100.152
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Pany electrònic i-max SMARTair/TESA - TESA
Descripció del producte:
Pany electrònic de control d'accessos programable. Obertura mitjançant credencials RFID/Bluetooth/obertura remota Wireless.

Documents:
DAPcons.100.150 (espanyol)
DAPcons.100.150 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-07-25
a 2028-07-25
Identificador:
DAPcons.100.150
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Rajola de terratzo per a ús interior i exterior - Pujol
Descripció del producte:
La rajola de terratzo per a ús interior i exterior és un element de pavimentació compost per ciment, àrids, pols de marbre, additius i pigments inorgànics. La peça es conforma mitjançant un procés de doble premsatge. En aquest producte, l'aspecte decoratiu del paviment és predominant i els mètodes de fabricació ofereixen una gran varietat de possibilitats estètiques, condicionades especialment pel tipus d'acabat superficial i els colors.

Documents:
DAPcons.NTe.148 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-07-13
a 2028-07-13
Identificador:
DAPcons.NTe.148
RCP de referència:
prEN 16757, Sostenibilitat de les obres de construcció — Declaracions ambientals de producte — Regles de categoria de producte per a formigó i elements de formigó.
Rajola prefabricada de formigó - Pujol
Descripció del producte:
La rajola prefabricada de formigó de Prefabricats Pujol SA és un element utilitzat principalment per a l'execució de paviments, compost per ciment, àrids, pols de marbre i additius. La peça es conforma mitjançant un procés de doble premsatge. Les dimensions de la rajola són de 20 x 20 cm.

Documents:
DAPcons.NTe.149 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-07-13
a 2028-07-13
Identificador:
DAPcons.NTe.149
RCP de referència:
prEN 16757, Sostenibilitat de les obres de construcció — Declaracions ambientals de producte — Regles de categoria de producte per a formigó i elements de formigó.
AZULEJO MEDIO (BIII) - Roca Tiles Spain, SLU
Descripció del producte:
El producte declarat inclou diferents formats de rajola ceràmica premsada en sec (BIII)

Documents:
DAPcons.NTe.146 (espanyol)
DAPcons.NTe.146 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-06-12
a 2028-06-12
Identificador:
DAPcons.NTe.146
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
PORCELÁNICO MEDIO (BIa) - Roca Tiles Spain, SLU
Descripció del producte:
El producte declarat inclou diferents formats de rajola ceràmica premsada en sec (BIa)

Documents:
DAPcons.NTe.147 (espanyol)
DAPcons.NTe.147 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-06-12
a 2028-06-12
Identificador:
DAPcons.NTe.147
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Cerradura 2030F-2UB0F - Tesa
Descripció del producte:
Els panys de les sèries de 2030F i 2UB0F de TESA ASSA ABLOY són un producte que abasta diverses referències de models depenent de la seva funció i característiques. Aquests panys estan realitzats principalment en acer i alumini, cosa que els permet oferir la màxima resistència en cas d'incendi i constitueixen una defensa eficaç davant del foc. Amb elles es poden equipar portes RF que impedeixen la transmissió de fums i gasos, no deixen passar les flames ni la calor i eviten inflamacions a la cara no exposada al foc. Els panys inclosos a la DAP són els següents: 2UB0F, 2UB1F, 2UB4F, 2UB5F, 2UB6, 2UB7F, 2UB9F, 2030F, 2035F, 2037F, 2038 i 2039F.

Documents:
DAPcons.100.145 (espanyol)
DAPcons.100.145 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-03-08
a 2028-03-08
Identificador:
DAPcons.100.145
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Barra antipànic Sèrie TOP - Tesa
Descripció del producte:
Dispositiu antipànic de lliscament amb picaport orbital. La gamma TOP presenta les següents característiques: o Dispositiu de sobreposar i embotir amb un/dos/tres punts de tancament. o Disponible en diferents acabats. o Picaports d'acer. o Certificats fins a 200.000 Cicles segons EN1125 o Models TOP de sobreposar certificats amb la marca N per a 2.000.000 de cicles o Amplada de fulla de porta: 800, 1000 i 1200 mm o El picaport és només per a les barres de sobreposar, no aplica a les d'embotir.

Documents:
DAPcons.100.144 (espanyol)
DAPcons.100.144 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-02-09
a 2028-02-09
Identificador:
DAPcons.100.144
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
CKLEEN HORMIGÓN - HormiCruz
Descripció del producte:
Els formigons fabricats amb ciments de la gamma CKLEEN (ciment tipus III/A 42,5R/SRC, amb fins a un 50% de disminució d'empremta de carboni), garanteixen a més una millora de les prestacions respecte a un formigó tradicional, sent més durables i resistents als agents agressius i a l'aigua de mar.

Documents:
DAPcons.NTe.142 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-02-06
a 2028-02-06
Identificador:
DAPcons.NTe.142
RCP de referència:
prEN 16757, Sostenibilitat de les obres de construcció — Declaracions ambientals de producte — Regles de categoria de producte per a formigó i elements de formigó.
Rajola ceràmica premsada en sec (BIa) - Rosa Gres
Descripció del producte:
El producte inclou diferents formats de rajola ceràmica premsada en sec (BIa)

Documents:
DAPcons.NTe.143 (espanyol)
DAPcons.NTe.143 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-02-06
a 2028-02-06
Identificador:
DAPcons.NTe.143
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
CKLEEN 70 - Cementos Cruz
Descripció del producte:
Ciment CEM III/B 42,5 L/SR a base de GGBS amb baixa empremta de carboni per a tot tipus d'aplicacions en construcció sostenible d'elevada durabilitat.

Documents:
DAPcons.NTe.140 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-02-06
a 2028-02-06
Identificador:
DAPcons.NTe.140
RCP de referència:
UNEIX EN 16908, Ciments i calç de construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte complementàries a la Norma EN 15804.
CKLEEN 50 - Cementos Cruz
Descripció del producte:
Ciment a base de GGBS amb baixa empremta de carboni per a tot tipus d'aplicacions en construcció sostenible d'elevada durabilitat.

Documents:
DAPcons.NTe.141 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-02-06
a 2028-02-06
Identificador:
DAPcons.NTe.141
RCP de referència:
UNEIX EN 16908, Ciments i calç de construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte complementàries a la Norma EN 15804.
Poliestirè extruït (XPS) Thermogreen - Thermogreen
Descripció del producte:
El producte inclòs és una Planxa dʻaïllament tèrmic dʻescuma de poliestirè extruït (XPS) que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.NTe.139 (espanyol)
DAPcons.NTe.139 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-01-30
a 2028-01-30
Identificador:
DAPcons.NTe.139
RCP de referència:
UNE-EN 16783 Productes d´aïllament tèrmic. Regles de categoria de producte (RCP) per a productes manufacturats i formats in-situ, destinades a l'elaboració de declaracions ambientals de producte.
Manillas Serie TRAFFIC/316L - Tesa
Descripció del producte:
Dispositiu dobertura de portes amb sistema de moll recuperador encapsulat. La placa pot ser llarga, quadrada o amb roseta. La mà és reversible. Té resistència a l'oxidació (EN 1670) i resistència al foc. La seva fixació a la porta és mitjançant cargols passants.

Documents:
DAPcons.100.138 (espanyol)
DAPcons.100.138 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2023-01-18
a 2028-01-18
Identificador:
DAPcons.100.138
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Placa Knauf Drystar 12,5 - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix especial reforçada amb fibra, que incorpora a més un vel hidro-repel·lent. Té una classificació a foc A1 i és del tipus GM-FH1IR. Placa especial per a ambients amb elevada humitat i aigua controlada.

Documents:
DAPcons.100.137 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-21
a 2027-12-21
Identificador:
DAPcons.100.137
RCP de referència:
RCP 100. Productes de construcció en general. Versió 3 – 27.05.2021
ARREBOSSATS KNAUF KNAUF MP75L, KNAUF ROTBAND PASSIV i KNAUF FINO - Knauf
Descripció del producte:
KNAUF MP75L, KNAUF ROTBAND PASSIV i KNAUF FINO són arrebossats monocapes en base guix amb agregats lleugers especials, de gran qualitat i alt rendiment per a ús en interior.

Documents:
DAPcons.100.135 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-21
a 2027-12-21
Identificador:
DAPcons.100.135
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general. Versión 3 – 27.05.2021
Pastas de fraguado Knauf Unik - Knauf
Descripció del producte:
Knauf Unik és un producte en base guix de forjat ràpid especialment indicat per realitzar el tractament de juntes als Sistemes Constructius amb Placa de Guix Laminat.

Documents:
DAPcons.100.134 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-21
a 2027-12-21
Identificador:
DAPcons.100.134
RCP de referència:
RCP 100. Productes de construcció en general. Versió 3 – 27.05.2021
Placa de Guix Laminat Knauf Ligthboard H1 - Knauf
Descripció del producte:
Knauf Lightboard H1 és una placa de guix laminat molt lleugera per a sostres a zones amb humitat controlada

Documents:
DAPcons.100.136 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-21
a 2027-12-21
Identificador:
DAPcons.100.136
RCP de referència:
RCP100.Productos de construcción en general. Version 3 – 27.05.2021
Tecnofoam en base gas - Tecnopol
Descripció del producte:
TECNOFOAM és una gamma d´escumes de poliuretà especialment dissenyades per a l´aïllament tèrmic mitjançant projecció i injecció en projectes d´edificació residencial, comercial i industrial. La gamma de densitats disponibles està dissenyada per cobrir tots els requisits específics. Aquest document cobreix els sistemes dʻescuma de poliuretà en base gas per a lʻaïllament termoacústic TECNOFOAM de TECNOPOL, incloent: • TECNOFOAM G-2035 HFO amb densitat aplicada ±35 kg/m3 • TECNOFOAM G-2040 HFO amb densitat aplicada ±40 kg/m3 • TECNOFOAM G-2060 HFO amb densitat aplicada ±60 kg/m3

Documents:
DAPcons.NTe.131 (espanyol)
DAPcons.NTe.131 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-19
a 2027-12-19
Identificador:
DAPcons.NTe.131
RCP de referència:
UNE-EN 16783 Productes d´aïllament tèrmic. Regles de categoria de producte (RCP) per a productes manufacturats i formats in-situ, destinades a l'elaboració de declaracions ambientals de producte.
Sistema Tecnocoat P-2049 - Basat en membrana de poliurea pura - Tecnopol
Descripció del producte:
TECNOCOAT P-2049 és un producte de gran duresa superficial, elongabilitat i resistència contra el desgast que un cop aplicat ofereix una gran estabilitat i durabilitat i una impermeabilització i estanqueïtat perfectes en cobertes transitables per als vianants i amb trànsit rodat. El sistema d'impermeabilització té certificació EOTA segons la guia ETAG 005 per al seu ús en impermeabilització de cobertes (ETE 11/0357) i certificació per al mercat Britànic BBA (16/5340).

Documents:
DAPcons.100.133 (espanyol)
DAPcons.100.133 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-19
a 2027-12-19
Identificador:
DAPcons.100.133
RCP de referència:
RCP 100 (versió 3 - 27/05/2021) Productes de construcció en general
Sistema Desmopol - Basat en membrana de poliuretà - Tecnopol
Descripció del producte:
El sistema d'impermeabilització DESMOPOL està basat en una membrana de poliuretà monocomponent, aromàtic, base dissolvent, de curat amb la humitat ambiental que produeix una membrana contínua, elàstica, completament adherida al suport, sense juntes ni cavalcaments, 100% estanca i impermeable , excel·lent per a la seva aplicació a tot tipus de superfícies.

Documents:
DAPcons.100.132 (espanyol)
DAPcons.100.132 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-19
a 2027-12-19
Identificador:
DAPcons.100.132
RCP de referència:
RCP 100 (versió 3 - 27/05/2021) Productes de construcció en general
Tecnofoam en base aigua - Tecnopol
Descripció del producte:
TECNOFOAM és una gamma d´escumes de poliuretà especialment dissenyades per a l´aïllament tèrmic mitjançant projecció i injecció en projectes d´edificació residencial, comercial i industrial. La gamma de densitats disponibles està dissenyada per cobrir tots els requisits específics. Aquest document cobreix els sistemes dʻescuma de poliuretà en base aigua per a lʻaïllament termoacústic TECNOFOAM de TECNOPOL, incloent: • TECNOFOAM G-2008 PLUS amb densitat aplicada ±8 kg/m3 • TECNOFOAM G-2025 amb densitat aplicada ±33 kg/m3 • TECNOFOAM G-2035 amb densitat aplicada ±35 kg/m3 • TECNOFOAM G-2040 amb densitat aplicada ±40 kg/m3 • TECNOFOAM G-2050 amb densitat aplicada ±50 kg/m3

Documents:
DAPcons.NTe.130 (espanyol)
DAPcons.NTe.130 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-19
a 2027-12-19
Identificador:
DAPcons.NTe.130
RCP de referència:
UNE-EN 16783 Productes d´aïllament tèrmic. Regles de categoria de producte (RCP) per a productes manufacturats i formats in-situ, destinades a l'elaboració de declaracions ambientals de producte.
Totxo d'alumini CORTIZO INFINITY - Cortizo
Descripció del producte:
El totxo d'alumini INFINITY és un lingot cilíndric d'alumini obtingut després d'haver passat per un procés de fosa, els tocs d'alumini poden ser de diàmetres diferents, ja que són usats com un producte intermedi en diferents indústries. El totxo dalumini té un mínim del 80% dalumini reciclat.

Documents:
DAPcons.100.129 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-02
a 2027-12-02
Identificador:
DAPcons.100.129
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Sistemes de finestres de PVC CORTIZO amb calaix de persiana. Amb doble/triple vidre. - Cortizo
Descripció del producte:
En aquesta DAP es mostren diferents finestres amb calaix de persiana realitzades a partir de perfils de PVC extruït fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa entre les quals hi ha finestres frontisses i corredisses.

Documents:
DAPcons.NTe.127 (espanyol)
DAPcons.NTe.127 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-01
a 2027-12-01
Identificador:
DAPcons.NT3.127
RCP de referència:
UNE-EN 17213, Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales
Sistemes de finestres de PVC CORTIZO. Amb doble/triple vidre. - Cortizo
Descripció del producte:
En aquesta DAP es mostren diferents finestres realitzades a partir de perfils de PVC extruït fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa entre les quals hi ha finestres frontisses i corredisses.

Documents:
DAPcons.NTe.128 (espanyol)
DAPcons.NTe.128 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-12-01
a 2027-12-01
Identificador:
DAPcons.NTe.128
RCP de referència:
UNE-EN 17213, Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales
Sistema de porta corredissa elevable E170 de PVC CORTIZO, amb doble/triple vidre, amb/sense calaix de persiana - Cortizo
Descripció del producte:
En aquesta DAP es reporten els impactes ambientals del sistema de porta corredissa E 170 realitzada a partir de perfils de PVC extruït fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents configuracions possibles, amb doble/triple vidre i amb/sense calaix de persiana

Documents:
DAPcons.NTe.126 (espanyol)
DAPcons.NTe.126 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-11-28
a 2027-11-28
Identificador:
DAPcons.NTe.126
RCP de referència:
UNE-EN 17213, Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales
KRION® LUX - Krion Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® Porcelanosa Solid Surface és una superfície sòlida de nova generació desenvolupada per KRION SOLID SURFACE S.A.U. És un material càlid al tacte i semblant a la pedra natural compost per dues terceres parts de minerals naturals (ATH: Trihidrat d'Alúmina) i un baix percentatge de resines de gran resistència.

Documents:
DAPcons.100.124 (espanyol)
DAPcons.100.124 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-11-16
a 2027-11-16
Identificador:
DAPcons.100.124
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
KRION® K-LIFE 1100 - Revestiment exterior - Krion Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® K-LIFE 1100 és una superfície sòlida de nova generació desenvolupada per KRION SOLID SURFACE, S.A.U. empresa del Grup Porcelanosa. És un material amb un alt contingut mineral i un baix percentatge de pigments naturals que li aporten un excel·lent nivell de blancor. Tot això lligat amb resines acríliques de gran qualitat.

Documents:
DAPcons.100.123 (espanyol)
DAPcons.100.123 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-11-16
a 2027-11-16
Identificador:
DAPcons.100.123
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
KRION® K-LIFE 1100 - Revestiment interior - Krion Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® K-LIFE 1100 és una superfície sòlida de nova generació desenvolupada per KRION SOLID SURFACE, S.A.U. empresa del Grup Porcelanosa. És un material amb un alt contingut mineral i un baix percentatge de pigments naturals que li aporten un excel·lent nivell de blancor. Tot això lligat amb resines acríliques de gran qualitat.

Documents:
DAPcons.100.122 (espanyol)
DAPcons.100.122 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-11-16
a 2027-11-16
Identificador:
DAPcons.100.122
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
KRION® K-LIFE 1100 - Mobiliari - Krion Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® K-LIFE 1100 és una superfície sòlida de nova generació desenvolupada per KRION SOLID SURFACE, S.A.U. empresa del Grup Porcelanosa. És un material amb un alt contingut mineral i un baix percentatge de pigments naturals que li aporten un excel·lent nivell de blancor. Tot això lligat amb resines acríliques de gran qualitat.

Documents:
DAPcons.100.121 (espanyol)
DAPcons.100.121 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-11-16
a 2027-11-16
Identificador:
DAPcons.100.121
RCP de referència:
RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construcción en general
Gres Porcellànic - SOLERQ SLU
Descripció del producte:
El producte inclòs és un producte Gres Porcellànic Mitjà que inclou diferents famílies de producte

Documents:
DAPcons.NTe.119 (espanyol)
DAPcons.NTe.119 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-10-26
a 2025-01-02
Identificador:
DAPcons.NTe.119
RCP de referència:
UNE EN 17160:2019 Regles de categoria de productes per a rajoles ceràmiques
Fachada Lignum Tech - Lignum Tech
Descripció del producte:
La façana modular Lignum Tech és una façana industrialitzada d'entramat lleuger, amb sistema estructural autoportant de fusta serrada, innovadora des del punt de vista tècnic i que ofereix altes prestacions.

Documents:
DAPcons.100.120 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-09-27
a 2027-09-27
Identificador:
DAPcons.100.120
RCP de referència:
RCP 100 (version 3:2021 Productos de construcción en general
FITWALL® - Krion Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
Fitwall® és un plafó decoratiu flexible de gran format fabricat a partir d'una combinació única de diferents matèries primeres, tant minerals com orgàniques. La seva aplicació a parets, sostres i en revestiment de mobiliari per a entorns comercials i residencials, recrea textures naturals com fustes, rústics, pedres, superfícies cimentoses o acabats de disseny modern i innovador.

Documents:
DAPcons.100.119 (espanyol)
DAPcons.100.119 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-06-13
a 2027-06-13
Identificador:
DAPcons.100.119
RCP de referència:
RCP100 - Productos de construcción en general (versión 3) 27/05/2021
Cemento CEM II/B-L 32,5 N - Élite Cementos
Descripció del producte:
Ciment Portland amb calcària de classe resistent 32,5 MPa i resistència inicial ordinària.

Documents:
DAPcons.NTe.116 (espanyol)
DAPcons.NTe.116 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-06-08
a 2027-06-08
Identificador:
DAPcons.NTe.116
RCP de referència:
UNE-EN 16908:2019 “Cementos y cales de construcción - Declaraciones ambientales de producto - Reglas de categoría de producto complementarias a la Norma EN 15804”
Cemento CEM I 52,5 R - Élite Cementos
Descripció del producte:
Ciment Portland de classe resistent 52,5 MPa i alta resistència inicial.

Documents:
DAPcons.NTe.112 (espanyol)
DAPcons.NTe.112 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-06-08
a 2027-06-08
Identificador:
DAPcons.NTe.112
RCP de referència:
UNE-EN 16908:2019 “Cementos y cales de construcción - Declaraciones ambientales de producto - Reglas de categoría de producto complementarias a la Norma EN 15804”
Cemento CEM II/A-L 52,5 R - Élite Cementos
Descripció del producte:
Ciment Portland amb calcària de classe resistent 52,5 MPa i alta resistència inicial.

Documents:
DAPcons.NTe.115 (espanyol)
DAPcons.NTe.115 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-06-08
a 2027-06-08
Identificador:
DAPcons.NTe.115
RCP de referència:
UNE-EN 16908:2019 “Cementos y cales de construcción - Declaraciones ambientales de producto - Reglas de categoría de producto complementarias a la Norma EN 15804”
Cemento CEM IV/A(P) 42,5 R-SR - Élite Cementos
Descripció del producte:
Ciment Puzolànic de classe resistent 42,5 MPa, alta resistència inicial i amb característica addicional de resistent a sulfats.

Documents:
DAPcons.NTe.118 (espanyol)
DAPcons.NTe.118 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-06-08
a 2027-06-08
Identificador:
DAPcons.NTe.118
RCP de referència:
UNE-EN 16908:2019 “Cementos y cales de construcción - Declaraciones ambientales de producto - Reglas de categoría de producto complementarias a la Norma EN 15804”
Cemento CEM II/B-M (Q-L) 42,5 R - Élite Cementos
Descripció del producte:
Ciment Portland compost de classe resistent 42,5 MPa i alta resistència inicial

Documents:
DAPcons.NTe.117 (espanyol)
DAPcons.NTe.117 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-06-08
a 2027-06-08
Identificador:
DAPcons.NTe.117
RCP de referència:
UNE-EN 16908:2019 “Cementos y cales de construcción - Declaraciones ambientales de producto - Reglas de categoría de producto complementarias a la Norma EN 15804”
Cemento CEM II/A-L 42,5 R - Élite Cementos
Descripció del producte:
Ciment Portland amb calcària de classe resistent 42,5 MPa i alta resistència inicial

Documents:
DAPcons.NTe.114 (espanyol)
DAPcons.NTe.114 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-06-08
a 2027-06-08
Identificador:
DAPcons.NTe.114
RCP de referència:
UNE-EN 16908:2019 “Cementos y cales de construcción - Declaraciones ambientales de producto - Reglas de categoría de producto complementarias a la Norma EN 15804”
Làmina pesada sintètica acústica, Lamix sense adhesiu mitjà - AIT Group
Descripció del producte:
El LAMIX sense adhesiu és una làmina pesada sintètica de base polimèrica de color negre-gris fosc. Atenua el soroll aeri i redueix les vibracions en superfícies. Aquesta manta pesada es distribueix en diferents formats segons el seu gruix i no té adhesiu per a la instal·lació o cap altre tipus d'acabat.

Documents:
DAPcons.100.113 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-04-19
a 2027-04-19
Identificador:
DAPcons.100.113
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general, v3 (27/05/2021)
PANEL DE POLICARBONATO CELULAR MULTIPARED - Aislux
Descripció del producte:
El producte panell de policarbonat cel·lular multipared és un sistema modular compost per panells de policarbonat cel·lular coextruït i accessoris i inclou productes específics de la gamma arcoPlus AISLUX

Documents:
DAPcons.100.110 (espanyol)
DAPcons.100.110 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-01-12
a 2027-01-12
Identificador:
DAPcons.100.110
RCP de referència:
RCP 100 Productos de Construcción en general versión 2 - 29.02.2016
PLACA DE POLICARBONATO CELULAR MULTIPARED - Dott.gallina
Descripció del producte:
El producte placa de policarbonat cel·lular multipared és un sistema compost per planxes de policarbonat cel·lular coextruït i accessoris i inclou productes de la gamma PoliCarb.

Documents:
DAPcons.100.111 (espanyol)
DAPcons.100.111 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-01-12
a 2027-01-12
Identificador:
DAPcons.100.111
RCP de referència:
RCP 100 Productos de Construcción en general versión 2 - 29.02.2016
Placa de Yeso Laminado Knauf Maciza tipo DFH2 de 20 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Massissa tipus DFH2 composta per una ànima de guix enriquida amb fibra de vidre i recoberta per ambdues cares amb làmines de cartró.

Documents:
DAPcons.100.109 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-01-11
a 2027-01-10
Identificador:
DAPcons.100.109
RCP de referència:
RCP100. Productos de construcción en general. Version 3 (27.05.2021)
Placa de Yeso Laminado Knauf Alta Dureza tipo DI de 15 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Alta Duresa tipus DI composta per ànima de guix additivat, barrejat amb fibra de vidre i cares revestides amb làmines de cartró color groc.

Documents:
DAPcons.100.107 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-01-11
a 2027-01-10
Identificador:
DAPcons.100.107
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general. Version 3 (27.05.2021)
Placa de Yeso Laminado Knauf Alta Dureza tipo DI de 18 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Alta Duresa tipus DI composta per ànima de guix additivat, barrejat amb fibra de vidre i cares revestides amb làmines de cartró color groc.

Documents:
DAPcons.100.108 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-01-11
a 2027-01-10
Identificador:
DAPcons.100.108
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general. Version 3 (27.05.2021)
Placa de Yeso Laminado Knauf Alta Dureza tipo DI de 12,5 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Alta Duresa tipus DI composta per ànima de guix additivat, barrejat amb fibra de vidre i cares revestides amb làmines de cartró color groc.

Documents:
DAPcons.100.106 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2022-01-10
a 2027-01-10
Identificador:
DAPcons.100.106
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general. Version 3 (27.05.2021)
Pizarra Natural - Cluster Da Pizarra de Galicia
Descripció del producte:
El producte Pissarra natural representa una mitjana del sector espanyol de la pissarra.

Documents:
DAPcons.c-004.105 (espanyol)
DAPcons.c-004.105 (anglès)
DAPcons.c-004.105 (francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-12-03
a 2026-12-03
Identificador:
DAPcons.c-004.105
RCP de referència:
RCPc-004. Productos de piedra natural y áridos. V.3 (05.05.2021)
IGNITEX / PLAFOTEX - Isoltex
Descripció del producte:
Feltre amb base de fibres clares de cotó. Les fibres s'aglomeren amb una resina termoendurent de tipus fenòlic normalment ignifugada. És un material d'origen vegetal que durant la fabricació del feltre s'hi afegeix un agent ignífug.

Documents:
DAPcons.NTe.104 (espanyol)
DAPcons.NTe.104 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-28
a 2026-10-28
Identificador:
DAPcons.NTe.104
RCP de referència:
UNE-EN 16783:2017 Productos de aislamiento térmico. Reglas de categoría de producto (RCP) para productos manufacturados y formados in-situ.
EPOTEX - Isoltex
Descripció del producte:
Feltre sobre la base de fibres tèxtils unides amb resines termodurents d'origen termoplàstic (amb diferents tractaments). Normalment compost per fibres de cotó. Aquest tipus de feltre s'utilitza com a aïllant tèrmic i acústic al sector de la construcció i com a insonoritzant al sector automòbil.

Documents:
DAPcons.NTe.103 (espanyol)
DAPcons.NTe.103 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-28
a 2026-10-28
Identificador:
DAPcons.NTe.103
RCP de referència:
UNE-EN 16783:2017 Productos de aislamiento térmico. Reglas de categoría de producto (RCP) para productos manufacturados y formados in-situ.
WOOLBAND® - RECUPERACION DE MATERIALES TEXTILES S.A.
Descripció del producte:
Les bobines de llana d'ovella tractada WOOLBAND® són adequades per utilitzar-se com a aïllament entre juntes (marcs perimetrals de finestres i portes, espais entre troncs i taules de fusta, etc.) i garantir l'estanquitat de l'habitatge.

Documents:
DAPcons.NTe.009 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-25
a 2026-10-25
Identificador:
DAPcons.NTe.009
RCP de referència:
UNE-EN 16783:2017 "Productes d'aïllament tèrmic. Regles de categoria de producte (RCP) per a productes manufacturats i formats in situ, destinades a l'elaboració de DAPs"
Porcelánico (BIa) - Colorker
Descripció del producte:
El producte porcellànic BIa inclou diferents famílies de producte ceràmic del grup d'absorció BIa (conformat per premsat en sec amb AA ≤0,5%).

Documents:
DAPcons.NTe.100 (espanyol)
DAPcons.NTe.100 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-21
a 2026-10-21
Identificador:
DAPcons.NTe.100
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Porcelánico (BIb) - Colorker
Descripció del producte:
El producte Porcelánico BIb inclou diferents famílies de producte ceràmic del grup d'absorció BIb (conformat per premsat en sec amb absorció d'aigua 0,5%<AA≤3%).

Documents:
DAPcon.NTe.102 (espanyol)
DAPcon.NTe.102 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-21
a 2026-10-21
Identificador:
DAPcons.NTe.102
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Azulejo (BIII) - Colorker
Descripció del producte:
El producte Rajola BIII inclou diferents famílies de producte ceràmic del Grup d'absorció BIII (conformat per premsat en sec amb AA >10%).

Documents:
DAPcons.NTe.101 (espanyol)
DAPcons.NTe.101 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-21
a 2026-10-21
Identificador:
DAPcon.NTe.101
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
SISTEMA DESMOPOL - BASADO EN MEMBRANA DE POLIURETANO - Tecnopol
Descripció del producte:
El sistema d'impermeabilització DESMOPOL està basat en una membrana de poliuretà monocomponent, aromàtic, base dissolvent, de curat amb la humitat ambiental que produeix una membrana contínua, elàstica, completament adherida al suport, sense juntes ni cavalcaments, 100% estanca i impermeable , excel·lent per a la seva aplicació a tot tipus de superfícies.

Documents:
DAPcons.100.054 (espanyol)
DAPcons.100.054 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-19
a 2026-10-19
Identificador:
DAPcons.100.054
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general, v3 (27/05/2021)
SISTEMA TECNOCOAT P-2049 - BASADO EN MEMBRANA DE POLIUREA PURA - Tecnopol
Descripció del producte:
TECNOCOAT P-2049 és un producte de gran duresa superficial, elongabilitat i resistència contra el desgast que un cop aplicat ofereix una gran estabilitat i durabilitat i una impermeabilització i estanqueïtat perfectes en cobertes transitables per als vianants i amb trànsit rodat. El sistema d'impermeabilització té certificació EOTA segons la guia ETAG 005 per al seu ús en impermeabilització de cobertes (ETE 11/0357) i certificació per al mercat Britànic BBA (16/5340).

Documents:
DAPcons.100.055 (espanyol)
DAPcons.100.055 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-19
a 2026-10-19
Identificador:
DAPcons.100.055
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general, v3 (27/05/2021)
Firefilm A6 - Perlita y Vermiculita
Descripció del producte:
Pintura intumescent base aigua, amb marcatge CE (ETA-20/1200) destinada a la protecció passiva contra incendis d'estructures metàl·liques d'interior o semiexposades.

Documents:
DAPcons.100.050 (espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-10-07
a 2026-10-07
Identificador:
DAPcons.100.150
RCP de referència:
RCP 100. Productos de construcción en general, v3 (27/05/2021)
Gres (BIb) - Porcelanosa
Descripció del producte:
El producte Gres inclou diferents famílies de producte ceràmic de el Grup d'absorció bib (conformat per premsat en sec amb absorció d'aigua 0,5% <AA≤3%).

Documents:
DAPcons.NTe.007 (espanyol)
DAPcons.NTe.007 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-09-30
a 2026-09-30
Identificador:
DAPcons.NTe.007
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Gres porcelànic Ecologic (BIa) - Porcelanosa
Descripció del producte:
El producte Gres Porcelànic Ecologic inclou diferents famílies de producte ceràmic de el Grup d'absorció BIa (conformat per premsat en sec amb AA ≤0,5%). La matèria primera de el suport es compon a el 100% de materials argilosos residuals de el propi procés productiu de Porcelanosa.

Documents:
DAPcons.NTe.008 (espanyol)
DAPcons.NTe.008 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-09-30
a 2026-09-30
Identificador:
DAPcons.NTe.008
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Gres porcelànic (BIa) - Porcelanosa
Descripció del producte:
El producte Gres porcelànic inclou diferents famílies de producte ceràmic de el Grup d'absorció BIa (conformat per premsat en sec amb AA ≤0,5%).

Documents:
DAPcons.NTe.006 (espanyol)
DAPcons.NTe.006 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-09-30
a 2026-09-30
Identificador:
DAPcons.NTe.006
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Rajola (BIII) - Porcelanosa
Descripció del producte:
El producte Rajola mitjana inclou diferents famílies de producte ceràmic de el Grup d'absorció BIII (conformat per premsat en sec amb AA> 10%).

Documents:
DAPcons.NTe.005 (espanyol)
DAPcons.NTe.005 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-09-30
a 2026-09-30
Identificador:
DAPcons.NTe.005
RCP de referència:
UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Perlifoc HP - Perlita y Vermiculita
Descripció del producte:
Morter ignífug en base guix, resistent a el foc, amb propietats d'aïllament tèrmic per a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals.

Documents:
DAPcons.100.051 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-07-26
a 2026-07-26
Identificador:
DAPcons.100.051
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (V3 27.05.2021)
Perlifoc HP Eco+ - Perlita y Vermiculita
Descripció del producte:
Morter ignífug en base guix, resistent a el foc, amb propietats d'aïllament tèrmic per a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals. El morter presenta una baixa densitat el que el fa un morter d'alt rendiment.

Documents:
DAPcons.100.049 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-07-26
a 2026-07-26
Identificador:
DAPcons.100.049
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (V3 27.05.2021)
Finestra d'alumini amb ruptura de pont tèrmic Sèries ARS-62 HO, ARS-72 HO i ARS-72 HO C16 - Exlabesa
Descripció del producte:
Les finestres ARS-62 HO, ARS-72 HO i ARS-72 HO C16 de EXLABESA són finestres realitzades amb perfils d'alumini lacats / anoditzats, amb trencament de pont tèrmic, doble / triple vidre i amb obertures amb frontisses.

Documents:
DAPcons.NTe.004 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-07-22
a 2026-07-22
Identificador:
DAPcons.NTe.004
RCP de referència:
UNE-EN 17213:2020 “Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales"
Lamel·les d'alumini per a la fabricació de persianes - LA VIUDA - Viuda de Rafael Estevan S.L.
Descripció del producte:
El producte "LAMEL·LES D'ALUMINI PER A LA FABRICACIÓ DE PERSIANES" de LA VIUDA és un producte mitjà que inclou diverses sèries o referències de producte realitzades amb lames d'alumini.

Documents:
DAPcons.100.052 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-06-22
a 2026-06-22
Identificador:
DAPcons.100.052
RCP de referència:
RCP 100 Productos de Construcción en General (Versión 2 – 29.02.2016)
Lamel·les de PVC per a la fabricació de persianes - LA VIUDA - Viuda de Rafael Estevan S.L.
Descripció del producte:
El producte "LAMEL·LES DE PVC PER A LA FABRICACIÓ DE PERSIANES" de LA VIUDA és un producte mitjà que inclou diverses sèries o referències de producte realitzades amb lames de PVC.

Documents:
DAPcons.100.053 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-06-22
a 2026-06-22
Identificador:
DAPcons.100.053
RCP de referència:
RCP 100 Productos de Construcción en General (Versión 2 – 29.02.2016)
01T - ESMALTE ECOLÓGICO AL AGUA TITANLUX SATINADO BLANCO - TITAN
Descripció del producte:
Esmalt multi-superfícies a l'aigua de màxima qualitat i ús universal.

Documents:
DAPcons.100.043 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-04-12
a 2026-04-12
Identificador:
DAPcons.100.043
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).
N90 - PINTURA AIR ACTIVE P-90 BLANCO - TITAN
Descripció del producte:
Pintura "activa" d'alta qualitat per a parets i sostres d'interior.

Documents:
DAPcons.100.046 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-04-12
a 2026-04-12
Identificador:
DAPcons.100.046
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).
N60 - PINTURA VINILICA PREMIUM P-60 BLANCO - TITAN
Descripció del producte:
Pintura rentable per a interior i exterior, d'alta cobriment i blancor.

Documents:
DAPcons.100.044 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-04-12
a 2026-04-12
Identificador:
DAPcons.100.044
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).
O90 - REVESTIMIENTO BIOSOSTENIBLE NATURAL R-90N BLANCO - TITAN
Descripció del producte:
Pintura per a façanes formulada amb criteris de sostenibilitat.

Documents:
DAPcons.100.047 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-04-12
a 2026-04-12
Identificador:
DAPcons.100.047
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).
N80 - PINTURA BIOSOSTENIBLE NATURAL P-80N BLANCO - TITAN
Descripció del producte:
Pintura per a parets i sostres a l'aigua, formulada amb criteris de sostenibilitat.

Documents:
DAPcons.100.045 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-04-12
a 2026-04-12
Identificador:
DAPcons.100.045
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).
Q90 - FIJADOR BIOSOSTENIBLE NATURAL S-90N - TITAN
Descripció del producte:
Fixador de partícula fina, formulada amb criteris de sostenibilitat.

Documents:
DAPcons.100.048 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-04-12
a 2026-04-12
Identificador:
DAPcons.100.048
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).
PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) PARA AISLAMIENTO TÉRMICO - Soprema Group
Descripció del producte:
El producte inclòs és una planxa de poliestirè extruït (XPS) per a aïllament tèrmic òptim contra el fred i la calor que inclou diferents famílies de producte segons la seva aplicació.

Documents:
DAPcons.NTe.003 (Espanyol)
DAPcons.NTe.003 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2021-01-29
a 2026-01-29
Identificador:
DAPcons.NTe.003
RCP de referència:
Regla Categoria de Producte d'aïllament tèrmic per a productes manufacturats i formats in situ UNE-EN 16753
Placa de Yeso Laminado Knauf Acustik tipo DFI de 12,5 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Acustik tipus DFI composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.029 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.029
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Knauf Danoline Cleaneo Plaza, Belgravia, Visona, Corridor y Contur - Knauf
Descripció del producte:
Knauf Danoline Cleaneo Plaza, Belgravia, Visona, Corridor i Contur (perforat) és un panell de guix reforçat amb fibra de vidre amb vores quadrats o bisellats i una superfície perforada. La perforació pot variar entre diferents tipus de patrons i perforar-fins a un 40%. La part posterior està coberta per un teixit acústic i la part frontal té un acabat de pintura. Els productes es poden muntar en sostres o parets. Muntat directament o en un sistema de reixeta com panells de col·locació.

Documents:
DAPcons.100.027 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.027
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Diamant tipo DFH1IR de 12,5 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Diamant tipus DFH1IR de 12,5 mm composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.034 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.034
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Sostres perforats no desmuntables KNAUF Cleaneo - Knauf
Descripció del producte:
La gamma Knauf Cleaneo són sostres fixos, fabricats en plaques de guix perforat, beneficiant-se de la tecnologia Cleaneo®. Aquesta gamma de disseny de sostres de guix no desmuntables proporciona un excel·lent rendiment aïllant a el temps que redueix la presència de certs elements contaminants com els COV. Les parets i sostres fixos de la gamma Knauf Cleaneo són ideals per al seu ús en noves construccions i renovacions d'edificis residencials i públics.

Documents:
DAPcons.100.028 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.028
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Acustik tipo DFI de 15 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Acustik tipus DFI de 15 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.030 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.030
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 12,5 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Tallafoc tipus DF de 12,5 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.031 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.031
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 15 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Tallafoc tipus DF de 15 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.032 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.032
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 25 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Tallafoc tipus DF de 25 mm composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.033 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.033
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Diamant tipo DFH1IR de 15 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Diamant tipus DFH1IR de 15 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.035 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.035
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Standard tipo A de 12,5 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Standard tipus A de 12,5 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.036 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.036
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Standard tipo A de 15 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Standard tipus A de 15 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.037 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.037
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Lightboard tipo A de 12,5 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Lightboard tipus A de 12,5 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.038 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.038
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 de 12,5 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Impregnada tipus H1 de 12,5 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.039 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.039
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 de 15 mm - Knauf
Descripció del producte:
Placa de guix laminat Knauf Impregnada tipus H1 de 15 mm de gruix composta per una ànima de guix amb additius i recoberta per ambdues cares amb una làmina de cel·lulosa.

Documents:
DAPcons.100.040 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.040
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Perfilería Knauf de espesores 0,50mm, 0,55mm, 0,60mm, 0,7mm y 1mm - Knauf
Descripció del producte:
Perfils d'acer galvanitzat de el tipus DX51D i galvanitzat Z140 o Z275 que conformen l'entramat de l'estructura portant dels sistemes Knauf d'envans, extradossats i sostres. Galvanitzat Z140 per ambient interior no agressiu amb una humitat permanent lleu o mitjana. Per a zones amb ambient agressiu (amb clor, sal, brom ...) Knauf ofereix perfileria amb un galvanitzat Z450.

Documents:
DAPcons.100.041 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-11-25
a 2025-11-25
Identificador:
DAPcons.100.041
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Version 2 - 2016.02.29
Finestres d'alumini anoditzades i lacades amb RPT - Cortizo
Descripció del producte:
En aquesta DAP es mostren diferents finestres realitzades a partir de perfils d'alumini extruït LACADA / anoditzada amb trencament de pont tèrmic fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa entre les que es troben finestres amb frontisses i corredisses amb diferents envidraments.

Documents:
DAPcons.100.026 (Espanyol)
DAPcons.100.026 (Anglès)
DAPcons.100.026 (Francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-10-22
a 2025-10-22
Identificador:
DAPcons.100.026
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Versió 2 – 29.02.2016
Portes d'alumini anoditzades i lacades amb RPT - Cortizo
Descripció del producte:
En aquesta DAP es mostren diferents portes realitzades a partir de perfils d'alumini extruït lacat / anoditzat amb trencament de pont tèrmic fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa entre les que es troben portes amb frontisses i corredisses amb diferents envidraments.

Documents:
DAPcons.100.025 (Espanyol)
DAPcons.100.025 (Anglès)
DAPcons.100.025 (Francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-10-22
a 2025-10-22
Identificador:
DAPcons.100.025
RCP de referència:
RCP100. Productes de construcció en general. Versió 2 – 29.02.2016
Sistemes de mur cortina - Cortizo
Descripció del producte:
En aquesta DAP es mostren diferents sistemes de mur cortina realitzats a partir de perfils d'alumini extruït lacat / anoditzat amb trencament de pont tèrmic fabricats per CORTIZO. Els productes declarats són específics de les diferents sèries dissenyades per l'empresa.

Documents:
DAPcons.100.024 (Espanyol)
DAPcons.100.024 (Anglès)
DAPcons.100.024 (Francès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-10-22
a 2025-10-22
Identificador:
DAPcons.100.024
RCP de referència:
RCP100. Productos de construcció en general. Versió 2 – 29.02.2016
Sistema de panel Thermochip Housing - Thermochip
Descripció del producte:
THERMOCHIP HOUSING és un sistema constructiu per a façanes, murs interiors, terres i cobertes. El sistema inclou els panells TYY i TFbcY.

Documents:
DAPcons.100.020 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-09-15
a 2025-09-15
Identificador:
DAPcons.100.020
RCP de referència:
RCP 100. Productes de Construcció en general versió 2
Paneles aislantes HI-F (Panel frigorífico) - Huurre
Descripció del producte:
Panell aïllant, tipus sandvitx, frigorífic de cares metàl·liques i nucli aïllant rígid, dissenyat per a aplicacions que requereixin un alt grau d'aïllament: indústria agroalimentària, cambres frigorífiques, laboratoris, etc.

Documents:
DAPcons.100.023 (Espanyol)
DAPcons.100.023 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-07-29
a 2025-07-29
Identificador:
DAPcons.100.023
RCP de referència:
RCP100 - v2 [2016] - Productes de la construcció en general
Sistema tabique PANELSYSTEM - PanelSystem
Descripció del producte:
El producte inclòs és un sistema d'envans de Panells de Guix PANELSYSTEM reforçats amb fibra de vidre i cel·lulosa de paper.

Documents:
DAPcons.100.021 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-07-21
a 2025-07-21
Identificador:
DAPcons.100.021
RCP de referència:
RCP 100 Productes de construcció en general. Versió 2. 2016.02.29
Sistema medianera PANELSYSTEM - PanelSystem
Descripció del producte:
El producte inclòs és un sistema de particions de panells de guix PANELSYSTEM reforçats amb fibra de vidre i cel·lulosa de paper.

Documents:
DAPcons.100.022 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-07-21
a 2025-07-21
Identificador:
DAPcons.100.022
RCP de referència:
RCP 100 Productes de construcció en general. Versió 2. 2016.02.29
Perlifoc HP - Perlita y Vermiculita
Descripció del producte:
Morter ignífug en base guix, resistent a el foc, amb propietats d'aïllament tèrmic per a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals.

Documents:
DAPcons.100.019 (Espanyol)
DAPcons.100.019 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-07-01
a 2025-07-01
Identificador:
DAPcons.100.019
RCP de referència:
RCP 100 Productes de Construcció en general versió 2
AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO: IMPERFOAM SYSTEM - SIS5050-SIS5040-SIS5030-SIS1020-SISTEMA DE COLADA - Sistempur
Descripció del producte:
Sistemes de poliuretà rígid dos components (poliol i isocianat) aplicat per projecció in situ d'usos previstos per al extradossat de tancaments verticals exteriors, ús com a barrera d'impermeabilització, per a aïllament tèrmic de grans superfícies, cobertes interiors i exteriors, terres, dipòsits i cisternes , aïllament de canonades i fabricació de peces rígides.

Documents:
DAPcons.001.007 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-06-30
a 2025-06-30
Identificador:
DAPcons.001.007
RCP de referència:
RCP 001 Versión 2 – 18-06-2015 Productos aislantes térmicos
Placa ceràmica mitja per façana ventilada - Favemanc
Descripció del producte:
El producte inclòs és un Placa ceràmica mitja per façana ventilada que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.NTe.002 (Espanyol)
DAPcons.NTe.002 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-06-25
a 2025-06-25
Identificador:
DAPcons.NTe.002
RCP de referència:
UNE EN 17160:2019 Regles de categoria de productes per a rajoles ceràmiques
AQUAPRO® PY01 - Grupo Iraco
Descripció del producte:
Sistema d'impermeabilització contínua, basat en una membrana de poliurea 100% PURA, bicompuesta de Isocianato & Amines.

Documents:
DAPcons.100.018 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-06-08
a 2025-06-08
Identificador:
DAPcons.100.018
RCP de referència:
RCP 100, Productes de construcció en general versió 2.
MULTI-WALL CELLULAR POLYCARBONATE SYSTEM - Dott.gallina
Descripció del producte:
El producte de sistema de policarbonat cel·lular multiparet és un sistema modular format per panells de policarbonat coextruït, perfils d'alumini i accessoris que inclouen també productes de la gamma ARCOPLUS i ARCOWALL.

Documents:
DAPcons.100.042 (anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-05-07
a 2025-05-07
Identificador:
DAPcons.100.042
RCP de referència:
RCP 100 Productos de Construcción en general versión 2 - 29.02.2016
Sistema de Policarbonato Celular Multipared - Aislux
Descripció del producte:
El producte sistema de policarbonat cel·lular multiparet és un sistema modular format per panells de policarbonat cel·lular coextruit, perfils d'alumini i accessoris i inclou productes de la gama ARCOPLUS i ARCOWALL.

Documents:
DAPcons.100.017 (Espanyol)
DAPcons.100.017 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-05-07
a 2025-05-07
Identificador:
DAPcons.100.017
RCP de referència:
RCP 100 Productes de Construcció en general versió 2
Gres Porcelánico - APE Ceramica SLU
Descripció del producte:
El producte inclòs és un producte Gres Porcelànic que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.NTe.001 (Espanyol)
DAPcons.NTe.001 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2020-01-02
a 2025-01-02
Identificador:
DAPcons.NTe.001
RCP de referència:
UNE EN 17160:2019 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
Mortero ignífugo TECWOOL® - Mercor Tecresa
Descripció del producte:
El producte inclòs són les diferents families de producte morter ignífug Tecwool®: Tecwool® F, Tecwool® FL, Tecwool® T y Tecwool® 825

Documents:
DAPcons.100.016 (Espanyol)
DAPcons.100.016 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-11-04
a 2024-11-04
Identificador:
DAPcons.100.016
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016)
Panel ignífugo TECBOR® - Mercor Tecresa
Descripció del producte:
El producte inclòs és un panell ignífug Tecbor® de Mercor Tecresa

Documents:
DAPcons.100.011 (Espanyol)
DAPcons.100.011 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-11-04
a 2024-11-04
Identificador:
DAPcons.100.011
RCP de referència:
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016)
Gres Porcelánico Medio - Baldocer, S.A.
Descripció del producte:
El producte inclòs és un Gres Porcelànic Mitjà que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.024 (Espanyol)
DAPcons.002.024 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-06-07
a 2024-06-07
Identificador:
DAPcons.002.024
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic – V.2 (2015)
Sistema de muro cortina EWC-50 - Exlabesa
Descripció del producte:
Les façanes lleugeres ECW-50 són sistemes tipus stick, amb muntants i travessers d'alumini, lacat i/o anoditzat, de 50 mm de front vist i profunditats variables en funció de les necessitats. Es realitza el trencament de pont tèrmic mitjançant un perfil de PVC-U, col·locat entre el vidre/contratapa i l'estructura d'alumini.

Documents:
DAPcons.100.012 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-05-07
a 2024-05-07
Identificador:
DAPcons.100.012
RCP de referència:
RCP 100 Productes de construcció en general. Versió 2. 29.02.2016
Gres Porcelánico Medio - Cifre Cerámica S.L.
Descripció del producte:
El producte inclòs és un Gres Porcelànic Mitjà que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.023 (Espanyol)
DAPcons.002.023 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-05-07
a 2024-05-07
Identificador:
DAPcons.002.023
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic – V.2 (2015)
Lámina asfáltica impermeabilizante media - Asfaltos Chova, S.A.
Descripció del producte:
El producte inclòs és una làmina asfàltica impermeabilitzant mitjana que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.100.013 (Espanyol)
DAPcons.100.013 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-05-06
a 2024-05-06
Identificador:
DAPcons.100.013
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general – V.2 (2016). “Flexible sheets for waterproofing - bitumen, plastic or rubber sheets for roof waterproofing. 2014:12 versión 1.0”
Plancha media de aislamiento térmico de espuma de poliestireno extruido (XPS) - Asfaltos Chova, S.A.
Descripció del producte:
El producte inclòs és una Planxa mitjana d'aïllament tèrmic d'escuma de poliestirè extruït (XPS) que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.100.014 (Espanyol)
DAPcons.100.014 (Anglès)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-05-06
a 2024-05-06
Identificador:
DAPcons.100.014
RCP de referència:
RPC 001 - Productes aïllants tèrmics V.2 (2015)
Lámina aislante acústica media - Asfaltos Chova, S.A.
Descripció del producte:
El producte inclòs és una làmina aïllant acústica mitjana que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.100.015 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® vigent
De 2019-05-06
a 2024-05-06
Identificador:
DAPcons.100.015
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general – V.2 (2016)
CEM IV/A (V) 42,5 - Élite Cementos
Descripció del producte:
Ciment puzzolànic classe resistent 42,5 MPa.

Documents:
DAPcons.100.010 (Espanyol)
DAPcons.100.010 (Francès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2018-11-26
a 2023-11-26
Identificador:
DAPcons.100.010
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
Puerta de aluminio con rotura de puente térmico - Exlabesa
Descripció del producte:
El producte PORTA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC d'EXLABESA és un producte mitjà que inclou diverses sèries de portes realitzades amb perfils d'alumini lacats/anoditzats, amb trencament de pont tèrmic, amb doble vidre i amb obertures corredisses/frontisses.

Documents:
DAPcons.100.008 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2018-06-04
a 2023-06-04
Identificador:
DAPcons.100.008
RCP de referència:
RCP 100 Productes de Construcció en General i NPCR 014 Windows and doors. EPD-Norgue.
Ventana de aluminio con rotura de puente térmico - Exlabesa
Descripció del producte:
El producte FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC d'EXLABESA és un producte mitjà que inclou diverses sèries de finestres realitzades amb perfils d'alumini lacats / anoditzats, amb trencament de pont tèrmic, amb doble vidre i amb obertures corredisses / frontisses.

Documents:
DAPcons.100.009 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2018-06-04
a 2023-06-04
Identificador:
DAPcons.100.009
RCP de referència:
RCP 100 Productes de Construcció en General i NPCR 014 Windows and doors. EPD-Norgue.
Gres Porcelánico Medio - Roca
Descripció del producte:
El producte inclòs és un Gres Porcelànic Mitjà que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.021 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2018-02-12
a 2023-02-12
Identificador:
DAPcons.002.021
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
Azulejo Medio - Roca
Descripció del producte:
El producte inclòs és un Taulell Mitjà que inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.022 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2018-02-02
a 2023-02-02
Identificador:
DAPcons.002.022
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface (Uso revestimiento exterior) - Systempool Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface és un material de revestiment no porós i homogeni, compost per dues terceres parts de minerals naturals i un baix percentatge de resines de gran resistència. La nova tecnologia utilitzada ECO ACTIVE SOLID Technology® permet al material tenir propietats fotocatalítiques en tota la seva massa.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-12-22
a 2022-12-22
Identificador:
DAPcons.100.005
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface (uso revestimiento interior) - Systempool Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface és un material de revestiment no porós i homogeni, compost per dues terceres parts de minerals naturals i un baix percentatge de resines de gran resistència. La nova tecnologia utilitzada ECO ACTIVE SOLID Technology® permet al material tenir propietats fotocatalítiques en tota la seva massa.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-12-22
a 2022-12-22
Identificador:
DAPcons.100.006
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
KRION® Porcelanosa Solid Surface - Systempool Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® Porcelanosa Solid Surface és un material de revestiment no porós i homogeni, compost per dues terceres parts de minerals naturals i un baix percentatge de resines de gran resistència.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-12-22
a 2022-12-22
Identificador:
DAPcons.100.003
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface (uso mobiliario) - Systempool Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface és un material de revestiment no porós i homogeni, compost per dues terceres parts de minerals naturals i un baix percentatge de resines de gran resistència. La nova tecnologia utilitzada ECO ACTIVE SOLID Technology® permet al material tenir propietats fotocatalítiques en tota la seva massa.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-12-22
a 2022-12-22
Identificador:
DAPcons.100.004
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive - Systempool Porcelanosa Grupo
Descripció del producte:
El producte KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive és un adhesiu acrílic de dos components destinat a la unió i al segellat de superfícies sòlides aconseguint juntes imperceptibles i de gran resistència.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-12-22
a 2022-12-22
Identificador:
DAPcons.100.007
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
Cemento CEM II medio - Élite cementos
Descripció del producte:
El producte CEM II mitjà inclou diferents famílies de producte de Ciment Portland.

Documents:
DAPcons.100.002 (Espanyol)
DAPcons.100.002 (Francès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-12-12
a 2022-12-12
Identificador:
DAPcons.100.002
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
Cemento CEM I 52,5 R - Élite cementos
Descripció del producte:
Ciment Portland de classe resistent 52,5 MPa i alta resistència inicial.

Documents:
DAPcons.100.001 (Espanyol)
DAPcons.100.001 (Francès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-12-12
a 2022-12-12
Identificador:
DAPcons.100.001
RCP de referència:
RCP100 - Productes de construcció en general - V.2 (2016)
Gres Porcelánico Medio - Cicogres
Descripció del producte:
El producte Gres Porcelánico Medio inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.020 (Espanyol)
DAPcons.002.020 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-11-30
a 2022-11-30
Identificador:
DAPcons.002.020
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
Serie Proyect - Exagres
Descripció del producte:
El producte Sèrie Project inclou diferents formats de producte gres porcelànic.

Documents:
DAPcons.002.019 (Espanyol)
DAPcons.002.019 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-11-28
a 2022-11-28
Identificador:
DAPcons.002.019
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
Gres Porcelánico Medio - Argenta
Descripció del producte:
El producte Gres Porcelànic Medi inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.018 (Espanyol)
DAPcons.002.018 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-08-29
a 2022-08-29
Identificador:
DAPcons.002.018
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
Baldosa cerámica prensada en seco (BIa) - Rosa Gres
Descripció del producte:
El producte inclou diferents formats de Rajola ceràmica premsada en sec (BIa).

Documents:
DAPcons.002.017 (Espanyol)
DAPcons.002.017 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2017-04-10
a 2022-04-10
Identificador:
DAPcons.002.017
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2016)
Azulejo Medio - Porcelanosa
Descripció del producte:
El producte inclòs és una Rajola Mitjana inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.015 (Espanyol)
DAPcons.002.015 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2016-07-25
a 2021-07-25
Identificador:
DAPcons.002.015
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
Gres Porcelánico Medio - Porcelanosa
Descripció del producte:
El producte inclòs és un Gres Porcelànic Mitjà inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.016 (Espanyol)
DAPcons.002.016 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2016-07-25
a 2021-07-25
Identificador:
DAPcons.002.016
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
Gres Porcelánico Medio - Colorker
Descripció del producte:
El producte Gres Porcelànic Mitjà inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.012 (Espanyol)
DAPcons.002.012 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2016-07-18
a 2021-07-18
Identificador:
DAPcons.002.012
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
Azulejo medio - Colorker
Descripció del producte:
El producte Rajola Mitjana inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.013 (Espanyol)
DAPcons.002.013 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2016-07-18
a 2021-07-18
Identificador:
DAPcons.002.013
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic – V.2 (2015)
Gres Esmaltado Medio - Colorker
Descripció del producte:
El producte Gres Esmaltat Mitjà inclou diferents famílies de producte.

Documents:
DAPcons.002.014 (Espanyol)
DAPcons.002.014 (Anglès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2016-07-18
a 2021-07-18
Identificador:
DAPcons.002.014
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic - V.2 (2015)
BIONICTILE® - Ceracasa Cerámica
Descripció del producte:
El producte inclòs és BIONICTILE®, 1 gres porcelànic (BIa) amb activitat fotocatalítica.

Documents:
DAPc.002.011 (Espanyol)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-09-16
a 2018-09-16
Identificador:
DAPc.002.011
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic – V.1 (2010)
Gres porcelánico medio - Grespania Cerámica
Descripció del producte:
El producte inclou diversos formats de gres porcelànic (BIa).

Documents:
DAPc.002.010 (Espanyol)
DAPc.002.010 (Anglès)
DAPc.002.010 (Francès)
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-09-16
a 2018-09-16
Identificador:
DAPc.002.010
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestimient ceràmic – V.1 (2010)
Pavimento interior de granito - Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia
Descripció del producte:
Paviment interior de granit. Rajola de granit de dimensions 40 x 60 x 2 cm elaborada. Representa una mitjana del sector de granit de Galícia.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-03-07
a 2018-03-06
Identificador:
DAPc.004.005s
RCP de referència:
RCP004 - Productes de pedra natural i àrids - V.1 (2012).
Aplacado de fachada ventilada de granito - Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia
Descripció del producte:
Aplacat per façana ventilada de granit. Placa de granit de dimensions 120 x 60 x 3 cm elaborada. Representa una mitjana del sector de granit de Galícia.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-03-07
a 2018-03-06
Identificador:
DAPc.004.003s
RCP de referència:
RCP004 – Productes de pedra natural i àrids – V.1 (2012).
Pavimento exterior de granito - Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia
Descripció del producte:
Paviment exterior de granit. Rajola de granit de dimensions 40 x 60 x 7 cm elaborada. Representa una mitjana del sector de granit de Galícia.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-03-07
a 2018-03-06
Identificador:
DAPc.004.004s
RCP de referència:
RCP004 – Productes de pedra natural i àrids – V.1 (2012).
Aplacado de fachada de granito - Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia
Descripció del producte:
Aplacat per façana de granit. Placa de granit de dimensions 40 x 60 x 2 cm elaborada. Representa una mitjana del sector de granit de Galícia.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-03-07
a 2018-03-06
Identificador:
DAPc.004.002
RCP de referència:
RCP004 – Productes de pedra natural i àrids – V.1 (2012).
Panel sin revestir (TP 116) de 50 mm - Knauf Insulation
Descripció del producte:
Panell flexible de Llana Mineral de Vidre no hidròfila, sense revestiment, de 50 mm de gruix nominal, 1.350 mm de longitud i 600 mm d'amplada.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-01-31
a 2018-01-30
Identificador:
DAPc.001.004
RCP de referència:
RCP001 - Productes aïllants tèrmics - V.1 (2010)
Ultracoustic R de 70 mm - Knauf Insulation
Descripció del producte:
Panell compacte en rotlle de Llana Mineral de Vidre no hidròfila, sense revestiment, de 70 mm de gruix nominal i 400/600 mm d'amplada.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-01-31
a 2018-01-30
Identificador:
DAPc.001.005
RCP de referència:
RCP001 - Productes aïllants tèrmics – V.1 (2010)
PANEL PLUS (TP 138) de 100 mm - Knauf
Descripció del producte:
Panell semi-rígid de Llana Mineral de Vidre no hidròfila, sense revestiment, de 100 mm de gruix nominal, 1.350 mm de longitud i 600 mm d'amplada.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-01-31
a 2018-01-30
Identificador:
DAPc.001.006
RCP de referència:
RCP001 - Productes aïllants tèrmics – V.1 (2010)
Pizarra natural - Federación Nacional de la Pizarra
Descripció del producte:
El producte Pissarra natural representa una mitjana del sector espanyol de la pissarra.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2013-01-28
a 2018-01-27
Identificador:
DAPc.004.001s
RCP de referència:
RCP004 - Productos Pedra Natural i Àrids – V.1 (2012)
Placa cerámica media para fachada ventilada - Favemanc
Descripció del producte:
El producte inclou diferents sistemes (XB, XC i XD) de placa ceràmica mitja per façana ventilada.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2012-02-01
a 2017-02-11
Identificador:
DAPc.002.009
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic – V.1 (2010)
Gres porcelánico medio - Vives
Descripció del producte:
Gres Porcelànic mitjà inclou diferents sèries de Gres Porcelànic

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2010-10-28
a 2015-10-28
Identificador:
DAPc.002.001
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic – V.1 (2010)
ECO 50 D - Isover
Descripció del producte:
El producte ECO 50 D és un panell compacte de llana de vidre no hidròfila, sense revestiment, de 50 mm de gruix, 1350 mm de longitud, 600 mm d'ample i 18 k /m3 de densitat.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2010-10-28
a 2015-10-28
Identificador:
DAPc.001.001
RCP de referència:
RCP001 – Productes aïllants tèrmics – V.1 (2010)
Top Green - Roca
Descripció del producte:
El model Top Green inclou els models Greenearth, Greenurban y Greencity.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2010-10-28
a 2015-10-28
Identificador:
DAPc.002.002
RCP de referència:
RCP002 - Productes de revestiment ceràmic – V.1 (2010)
Confortpan 208 Roxul - Rockwool
Descripció del producte:
El producte Confortpan 208 Roxul és un panell flexible i lleuger de llana de roca volcànica, lleument impregnat amb resina fenòlica, sense cap tipus de revestiment, de 50 mm de gruix, 1350 mm de llarg, 600 mm d'ample i 30 kg/m3 de densitat.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2010-10-28
a 2015-10-28
Identificador:
DAPc.001.003
RCP de referència:
RCP001 – Productes aïllants tèrmics – V.1 (2010)
P0051 Panel fieltro de 50 mm - Ursa
Descripció del producte:
Panell semirígid de llana de vidre, sense revestiment, de 50 mm de gruix, 1350 mm de llarg, 600 mm d'ample i 13,5 k /m3 de densitat.

Documents:
Validesa: DAPcons® no vigent
De 2010-10-28
a 2015-10-28
Identificador:
DAPc.001.002
RCP de referència:
RCP001 – Productes aïllants tèrmics – V.1 (2010)