Construint cases de fusta

La construcció amb fusta aporta molts beneficis des del punt de vista ambiental, però encara s'utilitza poc perquè és un tipus de construcció força desconegut a Espanya. És per això que visitem diverses obres per a que diferents professionals de l'edificació ens expliquin els detalls de la construcció de cases de fusta.

NOTÍCIES

Cerámicas Belcaire registra dues DAPcons® en el Programa DAPconstrucción® i en l’ECO Platform

Les Declaracions Ambientals DAPcons® s’internacionalitzen